Drawing Nature

16 juni–16 september visas en unik utställning på Sofiero slott i Helsingborg. Utställningen heter ”Drawing Nature” och är framtagen av Teckningsmuseet på uppdrag av Sofiero slott. ”Drawing Nature” innehåller verk av de samtida konstnärerna Jennie Ekström, Beata Boucht och Morten Schelde, men också äldre teckningar från Teckningsmuseets samling. Utställningen behandlar växtrikets formspråk och tematik i relation till människan. Läs mer om utställningen på sofiero.se

(Foto: Sophie Håkansson, CC BY-ND 3.0. Hämtad från www.sofiero.se)