AIO Salong: Mellan regnen

Extrainsatt lunchvisning!

27 maj 12.00–12.45

Art Inside Outs residenskonstnär Pia Rönicke visar utställningarna ”Euphrasia” (Tommy Sveningsson) och ”Miljöer och landskap” (Roj Friberg).

Med avstamp i utställningarna och Friberg och Sveningssons särartade vurm för växtlighet, miljö, ekologi och plats bjuder Art Inside Out in till en reflekterande lunchvisning och ett möte med Pia Rönicke. Med en särskild blick riktad mot några av de verk som visas i utställningarna öppnar Rönicke upp för ett samtal som väver in både publikens nyfikenhet och hennes egen fascination och sätt att arbeta konstnärligt med liknande frågeställningar. Fri entré.

Arbetsmaterial av Pia Rönicke.
Material av Pia Rönicke, aktuell i konstnärsresidenset ”Mellan regnen”.

Om Pia Rönicke och konstnärsresidenset ”Mellan regnen”

Pia Rönicke från Köpenhamn arbetar med film, tryck, skulpturer och föremål. I filmverket Drifting Woods sökte hon efter skogens olika lager. I ett slags utgrävningsarbete på flera nivåer: personligt, kollektivt, etiskt och politiskt. Tillsammans med ett stort antal personer från lokalsamhället rörde hon sig under genom Gästriklands skogar och frågade sig hur synen på den förändrats och varför skogen i den idag nästan uteslutande består av skogsplantage och produktionsskog. Rönicke intresserar sig också för naturvetenskapliga herbarier och plockar och bevarar själv växter mellan tidningsblad, för att undersöka deras historiska, sociala och geografiska sammanhang. I Laholm vill hon titta närmare på hur ån Lagan flätas samman med de kringliggande områdena.

Tillsammans med Maj Horn, Jan Carleklev och Kruno Jošt är Pia Rönicke en av de konstnärer som under 2022 valts ut för att medverka i Art Inside Outs residens ”Mellan regnen”. Residenset utgår från begreppet ekologisk läskunnighet – hur vi ser och förstår innebörden av ekologiska samspel – och experimenterar med hur konstnärliga processer kan gripa in i och gå i dialog med samtida miljödebatter, posthumanistiska idéer om mellanartlig samhörighet och skriande behov av samhällsomställning.

Art Inside Out är en halländsk institution för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer med Halland som spelplats. Institutionen drivs av region Halland tillsammans med de halländska kommunerna.

”Mellan regnen” genomförs parallellt i Varbergs kommun och Laholms kommun under tolv veckor mellan 23 maj och 30 oktober 2022. Fler publika möten kommer att arrangeras löpande under residensperioden. Läs mer på artinsideout.se.