Tecknarateljén

Sommaren 2021

Tecknarateljén är återigen öppen för drop-in, men i rummet får det vistas max 8 personer samtidigt. Tecknarateljén ligger på museets nedre plan och är öppen alla dagar i veckan.