Grön vår – programpunkter och aktiviteter med människan och naturen i fokus

Hur kan vi leva mer klimatsmart och göra mer hållbara val i vår vardag? Är det möjligt att delta i aktiviteter som inte påverkar naturen och miljön negativt? I vår bjuder Teckningsmuseet och Biblioteken i Laholm in till ett spännande och varierat program där den gemensamma nämnaren är naturen, återbruk och hållbarhet. Ta del av utställningar, föreläsningar och workshopar som kan väcka tankar på hur vi som individer kan göra val som är bättre för naturen och miljön.

Utställningar på Teckningsmuseet

Tommy Sveningsson
»Euphrasia«
12 februari–29 maj

»Roj Friberg–miljöer och landskap«
12 februari–29 maj

Guidade visningar:
30/4, 14/5, 28/5 klockan 14.00.

Konstnärsledda verkstäder på Teckningsmuseet

30 april: Sudda fram motivet i dina bilder
7–8 maj: Skapa figurer och mönster med bläck och pappersvikning
14–15 maj: Stänka, spraya och klippa, skapa bilder med schablon
21–22 maj: ”Hamra blommor” och skapa naturliga bilder av avtrycket
28–29 maj: Vi gör rörliga djur av papper

Mellan regnen – ett residensprojekt via Art Inside Out

Under tolv veckor mellan 23 maj och 30 oktober 2022 pågår residenset (*) ”Mellan regnen” i Laholms och Varbergs kommuner samtidigt.

I Laholms kommun kommer konstnärerna Jan Carleklev och Pia Rönicke arbeta. Jan Carleklev från Braås använder främst ljud som konstnärligt material. Hans bakgrund inom musik och scenkonst lyser ofta igenom i hans verk. Carleklev bjuder ofta in medaktörer från naturen till sina inspelningar, såsom insekter och hackspettar. I Laholm tänker han sig insekter, fiskar eller växter som medaktörer, men även regn och lera kan få tala och sjunga. Pia Rönicke från Köpenhamn arbetar med film, tryck, skulpturer och föremål. Viktigt för Rönickes metod är att samla in på flera nivåer; personligt, etiskt och politiskt. Hon plockar och bevarar växter mellan tidningsblad. I Laholm vill hon titta närmare på hur ån Lagan flätas samman med de kringliggande områdena.

”Mellan regnen” utgår från begreppet ekologisk läskunnighet – hur vi ser och förstår innebörden av ekologiska samspel – och undersöker hur konstnärliga processer kan gripa in i och gå i dialog med samtida miljödebatter, posthumanistiska idéer om mellanartlig samhörighet och skriande behov av samhällsomställning. Namnet ”Mellan regnen” symboliserar klimatrubbingarna och de förändrade vattenflödena som vi står inför. I pausen mellan regnen kan vi förhoppningsvis fortfarande agera.

Publika möten kommer att ske löpande under residensperioden. Läs mer på artinsideout.se.

(*) Ett residens innebär att en konstnär eller konstnärsgrupp bjuds in till en ort eller institution för att bo och arbeta under en period.