Mötesplats barnkultur – Åsa Ekman

Teckningsmuseet

5 mars 16:30–18:30
Fritt inträde

Barnkonventionen som lag, vad betyder det? Vad innebär ett barnrättsperspektiv, vilka krav ställs på en kommun när barnkonventionen blir lag?

Åsa Ekman arbetar sedan 15 år med att implementera, genomföra och sprida kunskap om barnkonventionen. Som anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och som konsult för att hjälpa organisationer med allt från utbildningar, genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet.

Hon har till exempel jobbat med metoder och processer för att möjliggöra barn och ungas inflytande, initierat och tagit fram konceptet kommunutvecklare, tagit fram policydokument, handlingsplaner och strategier med utgångspunkt i barnkonventionen med mera. Fri entré!

Anmälningar eva.c.andersson@me.com

(Arrangeras av Laholms kommun och Kultur i Halland – Barn och Unga)