INTERVJU MED IDUN BALTZERSEN

Intervju med konstnären Idun Baltzersen, aktuell med utställningen »Förvandlingen«: