Från brandstation till museum

brandstation
Brandstationen 1915. Bild: Gamla Laholm, tjugosjunde årgången

2003 vann arkitekt Jörgen Michelsens förslag att bygga om den gamla brandstationen i Laholm till nytt teckningsmuseum. Förslaget innebar ett varsamt återställande av den gamla kulturbyggnaden från 1910-talet, samt en modern, ljus tillbyggnad med ansiktet mot Lagan.

Ombyggnaden av brandstationen, med entré mot Hästtorget, inrymmer reception, butik och utställningsytor. I tillbyggnadens två plan finns utställningshallar, tecknarateljé och café.

Bygget av museet har skett enligt den så kallade Hallandsmodellen, som kombinerar utbildning i gammalt hantverkskunnande med bevarande och återställande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vid bygget av Teckningsmuseet kombinerades Hallandsmodellen med ett projekt som syftade till att öka andelen kvinnor i byggbranschen. Totalt fick 46 kvinnor sin praktiska utbildning i snickeri och murning.

Arkitekt Jörgen Michelsen arbetar i nordisk, humanistisk och funktionell tradition med ”kultiverad enkelhet” som målsättning. Han är född i Norge och utbildad arkitekt vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Efter fem års arbete i Danmark fortsatte han till Sverige där han så småningom etablerade sitt arkitektkontor i Helsingborg. Jörgen har bland annat formgivit skolor, kommunhus, brandstationer, bibliotek, villor och bostadsområden från Kiruna i norr till Klagshamn i söder.