Historik

Teckningsmuseet

Teckningsmuseets historia tar sin början 1979 då Björn Rosendal – konstnär, författare och läkare från Laholm – fick idén att starta en akademi för alla konstarter. Två år senare, den 23 juni 1981, bildades Böllerupakademin. Namnet kommer sig av att Björn Rosendal bodde i Bölarp som under den danska tiden kallades Böllerup. Våren 1983 föddes tanken om ett teckningsmuseum. Teckningen, nerven i bildkonstens och skulpturens historia, behövde uppmärksammas. Tillsammans med konstnären Hardy Strid och musikern Ingvar Neuman började Björn Rosendal samla teckningar i Böllerupakademins namn till ett framtida teckningsmuseum i Laholm.

1992 bildades Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum med en styrelse bestående av tre representanter från Böllerupakademin, tre från Laholms kommun och en från Länsmuseet Halmstad. Styrelsens sammansättning gav kommunen insyn i arbetet, men för övrigt var stiftelsen helt fristående från kommunen.

Teckningsmuseet tilldelades lokaler i Rådhuset och invigdes den 18 juni 1992. I oktober samma år bildades en vänförening som genom åren fått en stor betydelse för verksamheten. År 2000 bytte museet namn till Teckningsmuseet i Laholm.

Med åren växte samlingen av teckningar och museet blev alltmer trångbott. 2004 påbörjades arbetet med att bygga om Laholms gamla brandstation till museilokaler, och den 3 mars 2007 var det dags för nyinvigning.

Fram till 1 januari 2009 drevs museet helt av Stiftelsen Teckningsmuseet. Därefter tog Laholms kommun över innan de gav i uppdrag åt Hallands Konstmuseum (dåvarande Länsmuseet Halmstad) att från 1 januari 2010 leda verksamheten. Från 1 januari 2013 drivs Teckningsmuseet återigen av Laholms kommun.