Walloways: Jim Holyoak och Matt Shane

Konstnärsresidens / Utställning

16 oktober–23 januari 2022
Fritt inträde

Den 4 oktober kommer den kanadensiske konstnären Matt Shane till Teckningsmuseet i Laholm för att bo och arbeta i drygt två veckor. Hans kollega Jim Holyoak, också från Kanada, kommer att delta digitalt. Deras arbete kommer att utmynna i utställningen Walloways som visas på Teckningsmuseet 16 oktober–23 januari 2022. Håll utkik på vår webbsajt efter programpunkter och mer information. Residenset är ett samarbete mellan Teckningsmuseet och Konst i Halland.

Walloways är en sammansmältning av de engelska orden wallow och holloway. Wallow betyder att vältra sig eller frossa i överflöd. Det kan också ha betydelsen av att någonting rör sig tungt eller klumpigt. Holloway betyder hålväg; resterna efter en forntida väg som bildar formen av ett välvt dike, enbart skapad av mänsklig nötning, djur och erosion.

Walloways är ett gemensamt arbete av den kanadensiska duon Jim Holyoak och Matt Shane. Parallellt med sina enskilda konstnärskap har Holyoak och Shane utvecklat ett gemensamt bildspråk under 24 års tid. De har varit lägenhetskamrater, bandkamrater, studiekamrater och frekventa resesällskap. De har haft utställningar och varit på residens över hela världen, både tillsammans och som enskilda konstnärer, bland annat i USA, Nederländerna, Storbritannien, Indien och på Island.

Deras arbeten görs ofta på ett maratonliknande sätt och expanderar över väggarna. Den ene fortsätter på vad den andre påbörjar och de byter ofta plats. Deras idéer och tekniker vävs samman. Ingen av dem har full kontroll över riktningen eller resultatet av processen.

Matt Shane, född 1981 i Vancouver, arbetar som konstnär och lärare i teckning och måleri i Montréal i provinsen Québec. Han arbetar med det arkitektoniska och intresserar sig särskilt för föreställningar om entropi. Hans byggnader förfaller och vittrar, eller exploderar utåt, mobiliserade av vädrets krafter och erosion. Det finns ofta en känsla av övergivenhet, men också en känsla för livsmiljö. Marken och himlen är mer än bara omgivning; de är aktiva agenter i en morfologisk berättelse. Människans skapelser smälter samman och blir ett med naturen.

Jim Holyoak föddes 1978 i USA men växte upp i den lilla staden Aldergrove i Kanada. Han är verksam som konstnär och författare med bas i provinsen British Columbia.
Hans verk är centrerade i landskap och stämningar, ofta av nattlig karaktär. De återspeglar också en fascination för det monstruösa eller djuriskt obekanta. Hans teckningsprocess blandar slump och avsikt, suddar bort gränsen mellan det verkliga och det overkliga, det existerande och det utrotade. Han arbetar stort och gestikulerande men är också mikroskopiskt uppmärksam på ytor – steniga, träiga, fjälliga och hudlika.

Holyoak och Shanes gemensamma hemvist korsas av trasiga strandpromenader och stegar, slingrande genom knotiga skogar och vridna rotsystem, täckta av ormbunkar och mossa. Det är ett rike som hemsöks av resterna av nedbrutna djur och byggnader. Konstnärerna strävar efter att väcka empati för det icke-mänskliga och skapa en bild av evolutionär och geologisk tid – den bortglömda världen för miljontals år sedan och den okända värld som väntar. Deras process blandar observation och fantasi och beskriver en rik och expansiv sumpskog i sinnet.

Länk till interaktiv teckningsworkshop!

Under samma utställningsperiod visas även utställningen Skogen – teckningar från museets samling.

Vernissage 16 oktober kl. 12:00–16:00.
Konstnären finns på plats för samtal under dagen.
Kl. 13:00 invigningstal av Charlotta Hanno, utvecklare inom bild och form på Region Halland.
Kl. 13:00–15:00 öppen konstnärsledd verkstad i Tecknarateljén där vi gör en stor gemensam teckning i Matt och Jims anda. Drop-in för alla åldrar.

(Residens = när en konstnär eller konstnärsgrupp bjuds in till en stad/ort/institution för att bo och arbeta under en period.)

Teckningsmuseet följer gällande råd och restriktioner och kan med kort framförhållning tillämpa anpassningar av verksamheten. Kom ihåg att hålla avstånd till andra, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Tack!