Tommy Sveningsson

»Euphrasia«
12 februari–29 maj 2022
Fritt inträde

Euphrasia är ett släkte i familjen snyltrotsväxter – en liten blomma med det svenska namnet »ögontröst«. Namnet kommer från växtens forna användning vid ögonbesvär. Ögontröst är även något som bildkonst kan vara för en betraktare. Tommy Sveningsson söker i sin konst efter förlagor i den subjektiva upplevelsen av platser i hans närhet. Det kan vara en upptäckt av något i omgivningen under ett visst ljusförhållande som antyder om en stämning. Den yttre miljön speglar ett inre tillstånd i ett slags vardagsmagiskt ögonblick. Många gånger innehåller bilderna något symboliskt objekt, som en bro eller en grind.

Sveningssons teckningar är utförda i en kombination av tusch, kol och pastell. I vissa teckningar har kol lagts till efteråt, i andra har motiven suddats fram. De framsuddade ytorna lyser av papperets inneboende ljushet. Han skapar oftast sina teckningar utifrån fotografiska förlagor och strävar efter något meditativt i ursprungsbilden. Hans senare verk har ett mer inzoomat perspektiv, där komposition och form spelar en viktig roll i bildens uppbyggnad och fantasin blir mer framträdande. I dessa bilder utgör fotografiet ett startskott för idén och därefter har fantasin fått ta vid. Växtligheten har han skapat ur sin egen inre bildbank av natur, med spår av Disney, tv-spel och sagor, men även konstnären Roj Fribergs framsuddade vegetation.

Tommy Sveningsson är född 1982 i Jönköping och utbildad vid konsthögskolan Valand i Göteborg. Hans konst har ställts ut i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Kina och USA.