Våga

»VÅGA« är en interaktiv verkstad som tar plats i Teckningsmuseets första rum 2–17 oktober (bemannad med konstnär 5–6 oktober och 12–13 oktober). Under den här perioden bygger museets besökare ett gemensamt konstverk. Vi arbetar med temat »våga« och skapar tillsammans en ständigt föränderlig konstinstallation. Verkstaden är öppen för alla åldrar och det är fri entré (museet är stängt i övrigt). Välkomna!