Samlingen

Teckningsmuseets samling består av drygt 20 500 teckningar, från 1700-talet och framåt. Här finns teckningar från Ritarakademien på 1750-talet, teckningar av Egron Lundgren ur den kända sviten från Sepoyupproret 1858, teckningar av Halmstadgruppen, Ragnar Sandberg, Cecilia Torudd, Jockum Nordström, Albert Engström, Edward Lindahl med flera. Det är svårt att veta var man ska sluta.

Stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm, som är fristående från kommunen, ansvarar för museets samling. Det är även stiftelsen som äger samlingen och ställer den generöst till museiverksamhetens förfogande. Delar ur samlingen presenteras kontinuerligt, och då ämnet tillåter i anslutning till aktuella utställningar. De allra flesta teckningarna är skänkta av antingen konstnärerna själva eller anhöriga. För att vara representerad i Teckningsmuseets samling krävs ett godkännande från  stiftelsens donationskommitté. Teckningarna i samlingen är inte till salu.

Donationer

För att vara representerad i Teckningsmuseets samling krävs ett godkännande från  stiftelsens donationskommitté.

Vill du donera till Teckningsmuseet? Kontakta Teckningsmuseet och skicka bilder och information via email.

Halländska tecknare

År 1998 gav Teckningsmuseet ut boken Halländska tecknare.

Halländska konstnärer

På uppdrag av Teckningsmuseet och med ekonomiskt stöd av Landstinget Halland genomfördes 1998-2000 en dokumentation över halländska konstnärer. Inom folkkonsten utvecklades under 1700-talet bonadsmåleriet och möbelmåleriet i Halland. Den historiska utvecklingen har påverkat utformningen av dokumentationen som sträcker sig från 1600-talet till nutid och omfattar följande:

Bildkonstnärer och skulptörer
nu levande samt de som återfunnits i olika arkiv 
Kyrkomålare
Bonads- och allmogemålare
Gruppbildningar
Tillfälliga konstnärer i Halland
en grupp konstnärer, som under en kortare period än fem år varit bosatta i länet har tagits med i dokumentationen eftersom de haft särskild betydelse för länet eller för att Halland haft särskild betydelse för dem.

I dokumentationen ingår konstnärer med textil som uttrycksmedel, däremot inte de som arbetar med glas, keramik, metall och foto. Materialet till dokumentationen finns tillgängligt i Teckningsmuseets arkiv samt på CD på Teckningsmuseet, Landstinget Halland, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum.