Tillstånd

LOVE LUNDELL/JOHAN BJÖRKEGREN samt teckningar från samlingen

20 jan - 20 maj
Fritt inträde

Ett tillstånd kan vara ett läge eller en situation, en flyktig utvecklingsfas eller något oföränderligt. Tillståndet kan vara allvarligt eller stabilt, flyktigt eller permanent, klart eller förvirrat. Det kan peka framåt mot en utveckling, vara en länk i en kedja av händelser eller uttrycka en känsla av övergivenhet.

Guidade visningar
lördagar: 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj och 19 maj.

Stina Wirsén

2 juni - 9 sept 2018

Stina Wirsén (f. 1968) är en av Sveriges mest välkända och älskade illustratörer och barnboksförfattare. Hennes karaktäristiska bilder publiceras i såväl böcker som i dagstidningar, modemagasin och på frimärken.

Idun Baltzersen – Förvandlingen

22 sept 2018–20 jan 2019

Idun Baltzersen (f. 1987) arbetar med stora träsnitt där själva blocken integreras i storslagna installationer av teckningar, grafik och textiler. Hon arbetar figurativt med olika tekniker, främst träsnitt, torrnål, linoleumsnitt och teckning.