Stängt för omhängning

Öppnar igen 26/9

Teckningsmuseet har stängt för omhängning. Vi öppnar åter lördagen den 26 september med utställningarna »Hidden in plain sight« av Peter Köhler samt »Ta en annan väg« med verk från samlingen.

Ta en annan väg – teckningar från museets samling

26 sept–24 jan 2021

Vad upptäcker du om du tar en annan väg? Det kan vara fysiska upplevelser som öppnar upp för nya möten med exempelvis träd, byggnader, djur och människor. Eller att du väljer en annan väg i tanken och ser saker från en annan synvinkel, vilket kanske kan få dig att förstå något eller någon du inte […]

Guidade visningar
10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec, 2 jan, 16 jan kl. 14.

Peter Köhler – Hidden in plain sight

26 sept–24 jan 2021

Peter Köhlers teckningar bjuder oss in till ett virvlande flöde som på drömmens vis har något både välbekant och gåtfullt undflyende över sig. Verken utgör portaler in till en värld som kan öppna upp minnen, associationer och fantasier. Ett organiskt och öppet berättande som speglar världens föränderlighet och rastlöshet och samtidigt rymmer lyhördhet för subtila stämningslägen. Köhler använder sällan […]

Guidade visningar
10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec, 2 jan, 16 jan kl. 14.

Jim Holyoak och Matt Shane

Konstnärsresidens / Utställning

15 feb–6 juni 2021

2021 kommer de två kanadensiska konstnärerna Matt Shane och Jim Holyoak till Laholm för att bo och arbeta i drygt tre veckor.