Vernissage: Tillstånd

20 januari 12:00-16:00
Fritt inträde

LOVE LUNDELL/JOHAN BJÖRKEGREN SAMT TECKNINGAR FRÅN SAMLINGEN Ett tillstånd kan vara ett läge eller en situation, en flyktig utvecklingsfas eller något oföränderligt. Tillståndet kan vara allvarligt eller stabilt, flyktigt eller permanent, klart eller förvirrat. Det kan peka framåt mot en utveckling, vara en länk i en kedja av händelser eller uttrycka en känsla av övergivenhet. […]

Sportlovsverkstad

20-23 februari 10:00-16:00
Fritt inträde

Kom och gör en egen girlang utsmyckad med dina teckningar! Girlangen är en dekoration med lång historia. Den har oftast använts till fest och kan vara gjord i många olika material. Girlang kallas även för en festong och under antiken smyckade man tempel med dessa, ofta gjorda av band, blommor, frukter och löv. Sedan renässansen […]

Guidade visningar för

Tillstånd

LOVE LUNDELL/JOHAN BJÖRKEGREN samt teckningar från samlingen

lördagar: 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj och 19 maj.
Fritt inträde