Modebilder i svenskt 1700-tal

1 september 17.30

Digital föreläsning med Patrik Steorn | Nya modeprodukter cirkulerades snabbt i Europa redan under 1700-talet. En global media – och modeinriktade populärkultur etablerades, som präglades av aristokratins och borgarklassens smak och konsumtionsmönster. Det här föredraget handlar om franska modeplanscher och engelska modekarikatyrer som importerades till Sverige, och hur de togs emot av den svensk publiken. […]

Tecknarateljén

Sommaren 2021

Tecknarateljén är återigen öppen för drop-in, men i rummet får det vistas max 8 personer samtidigt. Tecknarateljén ligger på museets nedre plan och är öppen alla dagar i veckan.