Barn och unga

På Teckningsmuseet ska barn och ungdomar få möjligheten att hitta en kreativ frizon. Här ska man tillsammans med andra upptäcka och utveckla nya sätt att se och prata om bilder och konst. Vi lägger stor vikt vid barn och ungdomars egna skapande. Här kan de själva skapa, berätta och utveckla sin kreativitet i våra pedagogiska program (se programmet för skolor längre ner), eller på egen hand med vägledande material i vår öppna ateljé.

Barn och unga

På Teckningsmuseet ska barn och ungdomar få möjligheten att hitta en kreativ frizon. Här ska man tillsammans med andra upptäcka och utveckla nya sätt att se och prata om bilder och konst. Vi lägger stor vikt vid barn och ungdomars egna skapande. Här kan de själva skapa, berätta och utveckla sin kreativitet i våra pedagogiska program (se programmet för skolor längre ner), eller på egen hand med vägledande material i vår öppna ateljé.

TECKNARATELJÉN

En trappa ner i museet finns vår tecknarateljé som alltid är öppen för våra besökare. Här finns det konstnärsmaterial tillgängligt för stora och små. I tecknarateljén kan man skapa fritt eller följa instruktionerna till våra tecknaridéer som är tematiskt kopplade till den aktuella utställningen. På helgerna och skolloven har vi öppna verkstäder med olika teman – håll utkik på sidan »evenemang« (Vid särskilda workshopar är tecknarateljén stängd för allmänheten, se evenemangskalendern)

TECKNARATELJÉN

En trappa ner i museet finns vår tecknarateljé som alltid är öppen för våra besökare. Här finns det konstnärsmaterial tillgängligt för stora och små. I tecknarateljén kan man skapa fritt eller följa instruktionerna till våra tecknaridéer som är tematiskt kopplade till den aktuella utställningen. På helgerna och skolloven har vi öppna verkstäder med olika teman – håll utkik på sidan »evenemang« (Vid särskilda workshopar är tecknarateljén stängd för allmänheten, se evenemangskalendern)

Pedagogiskt program – Guidade visningar och workshopar

Museet lyfter fram teckningen som konstart genom utställningar och pedagogisk verksamhet. Följ med på en guidad visning eller delta i en workshop. Till alla våra utställningar tar vi fram ett pedagogiskt program. Alla våra pedagogiska erbjudanden skräddarsys efter åldersgrupp, eller särskilda behov.

 

Pedagogiskt program – Guidade visningar och workshopar

Museet lyfter fram teckningen som konstart genom utställningar och pedagogisk verksamhet. Följ med på en guidad visning eller delta i en workshop. Till alla våra utställningar tar vi fram ett pedagogiskt program. Alla våra pedagogiska erbjudanden skräddarsys efter åldersgrupp, eller särskilda behov.

 

Pedagogiska program – Teckningsmuseet animerar

Filmerna vi gör tillsammans kan ges de mest skiftande former och innehåll. Vi arbetar med klassiskt berättande med hela processen från idé till färdig film, allt ifrån manus, storyboard, karaktärer, miljöer, animation och redigering. Eller så inspireras vi av konst och arbetar direkt under kameran med improviserat abstrakt berättande.

Mer information om Teckningsmuseet animerar

Mer information om abstrakt improviserad film

Pedagogiska program – Teckningsmuseet animerar

Filmerna vi gör tillsammans kan ges de mest skiftande former och innehåll. Vi arbetar med klassiskt berättande med hela processen från idé till färdig film, allt ifrån manus, storyboard, karaktärer, miljöer, animation och redigering. Eller så inspireras vi av konst och arbetar direkt under kameran med improviserat abstrakt berättande.

Mer information om Teckningsmuseet animerar

Mer information om abstrakt improviserad film

Mobilitetsstöd

De tre regionala institutionerna Teater Halland, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum får sedan 2018 ett öronmärkt anslag med syfte att sprida sin verksamhet till barn och unga utanför den egna kommunen. Anslaget ersätter det tidigare resestödet.

Bidraget syftar till att barn och unga i hela Halland ska ha möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud. Ansökan görs löpande under året och bidrag som beviljas ska användas under innevarande år. Skolor och förskolor kontaktar den kulturverksamhet/kulturaktör de vill besöka eller samarbeta med (exempelvis Teckningsmuseet), det är kulturaktören som kan ansöka om stödet

Mer information här!

Mobilitetsstöd

De tre regionala institutionerna Teater Halland, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum får sedan 2018 ett öronmärkt anslag med syfte att sprida sin verksamhet till barn och unga utanför den egna kommunen. Anslaget ersätter det tidigare resestödet.

Bidraget syftar till att barn och unga i hela Halland ska ha möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud. Ansökan görs löpande under året och bidrag som beviljas ska användas under innevarande år. Skolor och förskolor kontaktar den kulturverksamhet/kulturaktör de vill besöka eller samarbeta med (exempelvis Teckningsmuseet), det är kulturaktören som kan ansöka om stödet

Mer information här!