Barn och unga

På Teckningsmuseet ska barn och ungdomar få möjligheten att hitta en kreativ frizon. Här ska man tillsammans med andra upptäcka och utveckla nya sätt att prata om och se på bilder och konst. Vi lägger stor vikt vid barn och ungdomars egna skapande. Här kan de själva skapa, berätta och utveckla sin kreativitet i vårt pedagogiska program, eller på egen hand med vägledande material i vår öppna ateljé.

Barn och unga

På Teckningsmuseet ska barn och ungdomar få möjligheten att hitta en kreativ frizon. Här ska man tillsammans med andra upptäcka och utveckla nya sätt att prata om och se på bilder och konst. Vi lägger stor vikt vid barn och ungdomars egna skapande. Här kan de själva skapa, berätta och utveckla sin kreativitet i vårt pedagogiska program, eller på egen hand med vägledande material i vår öppna ateljé.

TECKNARATELJÉN

En trappa ner i museet finns vår tecknarateljé som alltid är öppen för våra besökare. Här finns det konstnärsmaterial tillgängligt för stora och små. I tecknarateljén kan man skapa fritt eller följa instruktionerna till våra tecknaridéer som är tematiskt kopplade till den aktuella utställningen. På skolloven har vi öppna verkstäder med olika teman, så håll utkik i vårt kalendarium!

I anslutning till ateljén ligger även museets bibliotek – ta med en kopp kaffe, läs en bok och njut av utsikten över Lagan!

TECKNARATELJÉN

En trappa ner i museet finns vår tecknarateljé som alltid är öppen för våra besökare. Här finns det konstnärsmaterial tillgängligt för stora och små. I tecknarateljén kan man skapa fritt eller följa instruktionerna till våra tecknaridéer som är tematiskt kopplade till den aktuella utställningen. På skolloven har vi öppna verkstäder med olika teman, så håll utkik i vårt kalendarium!

I anslutning till ateljén ligger även museets bibliotek – ta med en kopp kaffe, läs en bok och njut av utsikten över Lagan!

Pedagogiskt program – Guidade visningar och workshopar

Museet lyfter fram teckningen som konstart genom utställningar och pedagogisk verksamhet. Följ med på en guidad visning eller delta i en workshop. Till alla våra utställningar tar vi fram ett pedagogiskt program. Alla våra pedagogiska erbjudanden skräddarsys efter åldersgrupp, eller särskilda behov.

Guidning och workshop: Idun Baltzersen (pdf)

 

Pedagogiskt program – Guidade visningar och workshopar

Museet lyfter fram teckningen som konstart genom utställningar och pedagogisk verksamhet. Följ med på en guidad visning eller delta i en workshop. Till alla våra utställningar tar vi fram ett pedagogiskt program. Alla våra pedagogiska erbjudanden skräddarsys efter åldersgrupp, eller särskilda behov.

Guidning och workshop: Idun Baltzersen (pdf)

 

Pedagogiska program – Teckningsmuseet animerar

Filmerna vi gör tillsammans kan ges de mest skiftande former och innehåll. Vi arbetar med klassiskt berättande med hela processen från idé till färdig film, allt ifrån manus, storyboard, karaktärer, miljöer, animation och redigering. Eller så inspireras vi av konst och arbetar direkt under kameran med improviserat abstrakt berättande.

Mer information om Teckningsmuseet animerar

Mer information om abstrakt improviserad film

Pedagogiska program – Teckningsmuseet animerar

Filmerna vi gör tillsammans kan ges de mest skiftande former och innehåll. Vi arbetar med klassiskt berättande med hela processen från idé till färdig film, allt ifrån manus, storyboard, karaktärer, miljöer, animation och redigering. Eller så inspireras vi av konst och arbetar direkt under kameran med improviserat abstrakt berättande.

Mer information om Teckningsmuseet animerar

Mer information om abstrakt improviserad film

Besöksmål med resestöd

Region Halland har beslutat om ett program för att öka tillgängligheten till det rika och levande kulturlivet i hela Halland. Särskilt handlar det om ”halländska skolelevers möjlighet att besöka halländska kulturplatser som speglar Hallands historia”. Skolor och förskolor i Halland kan därför få resestöd efter besök vid utvalda resmål och institutioner. Teckningsmuseet är ett av dem.

Krav:
Besöksmålet ska ligga utanför den egna kommunen.
Ett pedagogiskt program ska ingå i besöket. Detta bekostas av skolan.
Resestödet ska utgöra 50kr/resenär, dock minst 50 % av den totala resekostnaden.
Resestödet utbetalas för resor till de besöksmål och institutioner som omfattas av regionalt stöd.

Mer information här!

Besöksmål med resestöd

Region Halland har beslutat om ett program för att öka tillgängligheten till det rika och levande kulturlivet i hela Halland. Särskilt handlar det om ”halländska skolelevers möjlighet att besöka halländska kulturplatser som speglar Hallands historia”. Skolor och förskolor i Halland kan därför få resestöd efter besök vid utvalda resmål och institutioner. Teckningsmuseet är ett av dem.

Krav:
Besöksmålet ska ligga utanför den egna kommunen.
Ett pedagogiskt program ska ingå i besöket. Detta bekostas av skolan.
Resestödet ska utgöra 50kr/resenär, dock minst 50 % av den totala resekostnaden.
Resestödet utbetalas för resor till de besöksmål och institutioner som omfattas av regionalt stöd.

Mer information här!