Samlingen

Teckningsmuseets samling består av drygt 22 000 teckningar, från 1700-talet och framåt. Vi har teckningar från Ritarakademien på 1750-talet, av Egron Lundgren ur den kända sviten från Sepoyupproret 1858, Halmstadgruppen, Ragnar Sandberg, Cecilia Torudd, Jockum Nordström, Albert Engström, Edward Lindahl med flera. Det är svårt att veta var man ska sluta.

Stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm, som är fristående från kommunen, ansvarar för museets samling. Stiftelsen äger även samlingen och ställer den generöst till museiverksamhetens förfogande. Vi ställer ut delar ur samlingen kontinuerligt. De allra flesta teckningarna är skänkta av antingen konstnärerna själva eller anhöriga. Teckningarna i samlingen är inte till salu.

DONATIONER

För att vara representerad i Teckningsmuseets samling krävs ett godkännande från stiftelsens donationskommitté.

Vill du donera till Teckningsmuseet? Kontakta Teckningsmuseet och skicka bilder och information via email.

HALLÄNDSKA TECKNARE

Teckningsmuseet gav ut boken Halländska tecknare år 1998.

HALLÄNDSKA KONSTNÄRER

En dokumentation över halländska konstnärer genomfördes 1998–2000. Uppdraget kom från Teckningsmuseet och hade ekonomiskt stöd av Landstinget Halland. Inom folkkonsten utvecklade man bonadsmåleriet och möbelmåleriet i Halland under 1700-talet. Den historiska utvecklingen har påverkat utformningen av dokumentationen som sträcker sig från 1600-talet till nutid och omfattar följande:

• Bildkonstnärer och skulptörer (Nu levande samt de som återfunnits i olika arkiv)
• Kyrkomålare
• Bonads- och allmogemålare
• Gruppbildningar
• Tillfälliga konstnärer i Halland (En grupp konstnärer, som under en kortare period än fem år varit bosatta i länet har tagits med i dokumentationen eftersom de haft särskild betydelse för länet eller för att Halland haft särskild betydelse för dem.)

I dokumentationen ingår konstnärer med textil som uttrycksmedel, däremot inte de som arbetar med glas, keramik, metall och foto. Den som är intresserad finner materialet till dokumentationen i Teckningsmuseets arkiv samt på CD på Teckningsmuseet, Landstinget Halland, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum.