Välkommen till Teckningsmuseet i Laholm

Vid Hästtorget i centrala Laholm ligger Teckningsmuseet, Nordens enda museum för teckningskonst. Museets ambition är att lyfta fram teckningen som konstart och vara ett forum för såväl nya strömningar som historiska återblickar.

Välkommen till Teckningsmuseet i Laholm

Här visas utställningar av nordiska och internationella konstnärer, samt verk ur den egna samlingen. Den publika verksamheten bjuder även på workshopar, föredrag, konserter och pedagogisk verksamhet för skolan. I museets butik finns presentartiklar och centralt i huset ligger vårt café. Teckningsmuseet drivs sedan 2013 av Laholms kommun.

Ett besök på Teckningsmuseet är också en arkitektonisk upplevelse. Museet huserar i Laholms gamla brandstation, som fått en modern och spännande tillbyggnad med ansiktet mot ån Lagan. I huset hittar du också Laholms keramikmuseum.

Foto ovan: Linus Lundberg / Teckningsmuseet 2013

Organisation

Stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm startades i början av 1990-talet av Laholms kommun och Böllerupsakademin – en sammanslutning av kulturaktiva personer i södra Halland. Stiftelsens styrelse består av tre representanter från Laholms kommun och tre från Böllerupakademin, samt en ledamot från Hallands Konstmuseum (f.d. Länsmuseet Halmstad). Laholms kommun besätter ordförandeposten. Det är stiftelsen som äger konstsamlingen och ställer den generöst till museiverksamhetens förfogande.

Styrelsen består av följande personer: Emma Rosendal (ordf.), Böllerupakademin, Agneta Göthesson (vice ordf.), Böllerupakademin, Hugo Palmsköld, Böllerupakademin, Kane Bengtsson, Laholms kommun, Gunbritt Emilsson, Laholms kommun, Bernt Karlsson, Laholms kommun och Magnus Jensner, Hallands Konstmuseum.

Teckningsmuseet drevs av stiftelsen fram till 2009, därefter av Hallands Konstmuseum på uppdrag av Laholms kommun. Sedan 1 januari 2013 drivs museet av Laholms kommun.

Museet har också en aktiv och betydande vänförening: Teckningsmuseets vänner.

Historik

Teckningsmuseet

Teckningsmuseets historia tar sin början 1979 då Björn Rosendal – konstnär, författare och läkare från Laholm – fick idén att starta en akademi för alla konstarter. Två år senare, den 23 juni 1981, bildades Böllerupakademin. Namnet kommer sig av att Björn Rosendal bodde i Bölarp som under den danska tiden kallades Böllerup. Våren 1983 föddes tanken om ett teckningsmuseum. Teckningen, nerven i bildkonstens och skulpturens historia, behövde uppmärksammas. Tillsammans med konstnären Hardy Strid och musikern Ingvar Neuman började Björn Rosendal samla teckningar i Böllerupakademins namn till ett framtida teckningsmuseum i Laholm.

1992 bildades Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum med en styrelse bestående av tre representanter från Böllerupakademin, tre från Laholms kommun och en från Länsmuseet Halmstad. Styrelsens sammansättning gav kommunen insyn i arbetet, men för övrigt var stiftelsen helt fristående från kommunen.

Teckningsmuseet tilldelades lokaler i Rådhuset och invigdes den 18 juni 1992. I oktober samma år bildades en vänförening som genom åren fått en stor betydelse för verksamheten. År 2000 bytte museet namn till Teckningsmuseet i Laholm.

Med åren växte samlingen av teckningar och museet blev alltmer trångbott. 2004 påbörjades arbetet med att bygga om Laholms gamla brandstation till museilokaler, och den 3 mars 2007 var det dags för nyinvigning.

Fram till 1 januari 2009 drevs museet helt av Stiftelsen Teckningsmuseet. Därefter tog Laholms kommun över innan de gav i uppdrag åt Hallands Konstmuseum (dåvarande Länsmuseet Halmstad) att från 1 januari 2010 leda verksamheten. Från 1 januari 2013 drivs Teckningsmuseet återigen av Laholms kommun.

Från brandstation till museum

brandstation
Brandstationen 1915. Bild: Gamla Laholm, tjugosjunde årgången

2003 vann arkitekt Jörgen Michelsens förslag att bygga om den gamla brandstationen i Laholm till nytt teckningsmuseum. Förslaget innebar ett varsamt återställande av den gamla kulturbyggnaden från 1910-talet, samt en modern, ljus tillbyggnad med ansiktet mot Lagan.

Ombyggnaden av brandstationen, med entré mot Hästtorget, inrymmer reception, butik och utställningsytor. I tillbyggnadens två plan finns utställningshallar, tecknarateljé och café.

Bygget av museet har skett enligt den så kallade Hallandsmodellen, som kombinerar utbildning i gammalt hantverkskunnande med bevarande och återställande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vid bygget av Teckningsmuseet kombinerades Hallandsmodellen med ett projekt som syftade till att öka andelen kvinnor i byggbranschen. Totalt fick 46 kvinnor sin praktiska utbildning i snickeri och murning.

Arkitekt Jörgen Michelsen arbetar i nordisk, humanistisk och funktionell tradition med ”kultiverad enkelhet” som målsättning. Han är född i Norge och utbildad arkitekt vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Efter fem års arbete i Danmark fortsatte han till Sverige där han så småningom etablerade sitt arkitektkontor i Helsingborg. Jörgen har bland annat formgivit skolor, kommunhus, brandstationer, bibliotek, villor och bostadsområden från Kiruna i norr till Klagshamn i söder.

Ansökningar

Teckningsmuseet tar inte emot utställningsansökningar. Däremot tar vi gärna emot tips på info@teckningsmuseet.se

Laholms keramikmuseum

Laholms keramikmuseum

2003 övertog Laholms kommun det då privat drivna Laholms keramikmuseum. Samlingarna låg därefter magasinerade i väntan på lämpliga utställningslokaler. Dessa hittades i det nya teckningsmuseet vid Hästtorget i Laholm. Lördagen den 8 mars 2008 öppnade keramikmuseet i ny skepnad i de nya lokalerna. I museet visas dels en permanent utställning med fokus på keramik tillverkad i Laholm under 1900-talet och dels en mindre tillfällig utställning på ett speciellt tema.

Tillfälliga utställningar 2021:

Lennartssons favoriter
27 mars–30 maj

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet i alla våra verksamhetsprocesser och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning. Det är Laholms kommuns kultur- och utvecklingsnämnd som är personuppgiftsansvarig (kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se). Teckningsmuseet sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket informationen samlades in (exempelvis deltagarlistor för våra kurser/workshopar) eller så länge det krävs enligt lag, t.ex. arkivlag och bokföringsförordning. Den lagliga grunden för behandlingen kan exempelvis vara samtycke (vid gratiskurser eller nyhetsbrev), avtal eller allmänt intresse. Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamheter omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta i vissa fall rätten till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Kontakta museet på 0430-154 51 eller info@teckningsmuseet.se om du vill veta vad som gäller i varje enskilt fall. Anser du att Laholms kommun bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling kan du kontakta kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombudet@laholm.se) eller Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Läs mer på www.laholm.se/gdpr