Välkommen till Teckningsmuseet i Laholm

Vid Hästtorget i centrala Laholm ligger Teckningsmuseet i Laholm, Nordens enda museum för teckningskonst. Museets ambition är att lyfta fram teckningen som konstart och vara ett forum för såväl nya strömningar som historiska återblickar.

Välkommen till Teckningsmuseet i Laholm

Här visas utställningar av nordiska och internationella konstnärer, samt verk ur den egna samlingen. Den publika verksamheten bjuder även på workshopar, föredrag, konserter och pedagogisk verksamhet för skolan. I museets butik finns presentartiklar och centralt i huset ligger vårt café.

Ett besök på Teckningsmuseet är också en arkitektonisk upplevelse. Museet huserar i Laholms gamla brandstation, som fått en modern och spännande tillbyggnad med ansiktet mot ån Lagan. I huset hittar du också Laholms keramikmuseum.

Foto ovan: Linus Lundberg / Teckningsmuseet 2013

Organisation

Stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm startades i början av 1990-talet av Laholms kommun och Böllerupsakademin, en sammanslutning av kulturaktiva personer i södra Halland. Stiftelsens styrelse består av tre representanter från Laholms kommun och tre från Böllerupakademin, samt en ledamot från Hallands Konstmuseum (f.d. Länsmuseet Halmstad). Stiftelsen drev Teckningsmuseet i Laholm fram till 2009.  Laholms kommun besätter ordförandeposten.

Stiftelsen äger samlingarna och ställer dem generöst till museiverksamhetens förfogande.

Under 2010-2012 drevs Teckningsmuseet av Hallands Konstmuseum på uppdrag av Laholms kommun. Sedan 1 januari 2013 drivs museet av Laholms kommun.

Museet har en aktiv och betydande vänförening, Teckningsmuseets vänner.

Styrelsen består av: Christian Wahl (ordf), Laholms kommun, Hugo Palmsköld (vice ordf), Böllerupakademin, Kane Bengtsson, Laholms kommun, Gunbritt Emilsson, Laholms kommun, Magnus Jensner, Hallands Konstmuseum, Agneta G

Historik

Teckningsmuseet

Teckningsmuseets historia tar sin början 1979 då Björn Rosendal – konstnär, författare och läkare från Laholm – fick idén att starta en akademi för alla konstarter. Två år senare, den 23 juni 1981, bildades Böllerupakademin. Namnet kommer sig av att Björn Rosendal bodde i Bölarp som under den danska tiden kallades Böllerup. Våren 1983 föddes tanken om ett teckningsmuseum. Teckningen, nerven i bildkonstens och skulpturens historia, behövde uppmärksammas. Tillsammans med konstnären Hardy Strid och musikern Ingvar Neuman började Björn Rosendal samla teckningar i Böllerupakademins namn till ett framtida teckningsmuseum i Laholm.

1992 bildades Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum med en styrelse bestående av tre representanter från Böllerupakademin, tre från Laholms kommun och en från Länsmuseet Halmstad. Styrelsens sammansättning gav kommunen insyn i arbetet, men för övrigt var stiftelsen helt fristående från kommunen.

Teckningsmuseet tilldelades lokaler i Rådhuset och invigdes den 18 juni 1992. I oktober samma år bildades en vänförening som genom åren fått en stor betydelse för verksamheten. År 2000 bytte museet namn till Teckningsmuseet i Laholm.

Med åren växte samlingen av teckningar och museet blev alltmer trångbott. 2004 påbörjades arbetet med att bygga om Laholms gamla brandstation till museilokaler, och den 3 mars 2007 var det dags för invigning.

Fram till 1 januari 2009 drevs museet helt av Stiftelsen Teckningsmuseet. Därefter tog Laholms kommun över innan de gav i uppdrag åt Hallands Konstmuseum (dåvarande Länsmuseet Halmstad) att från 1 januari 2010 leda verksamheten. Från 1 januari 2013 drivs Teckningsmuseet återigen av Laholms kommun.

Från brandstation till museum

brandstation
Brandstationen 1915. Bild: Gamla Laholm, tjugosjunde årgången

2003 vann arkitekt Jörgen Michelsens förslag att bygga om den gamla brandstationen i Laholm till nytt teckningsmuseum. Förslaget innebar ett varsamt återställande av den gamla kulturbyggnaden från 1910-talet, samt en modern, ljus tillbyggnad med ansiktet mot Lagan.

Ombyggnaden av brandstationen, med entré mot Hästtorget, inrymmer reception, butik och utställningsytor. I tillbyggnadens två plan finns utställningshallar, tecknarateljé och café.

Bygget av museet har skett enligt den så kallade Hallandsmodellen, som kombinerar utbildning i gammalt hantverkskunnande med bevarande och återställande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vid bygget av Teckningsmuseet kombinerades Hallandsmodellen med ett projekt som syftade till att öka andelen kvinnor i byggbranschen. Totalt fick 46 kvinnor sin praktiska utbildning i snickeri och murning.

Arkitekt Jörgen Michelsen arbetar i nordisk, humanistisk och funktionell tradition med ”kultiverad enkelhet” som målsättning. Han är född i Norge och utbildad arkitekt vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Efter fem års arbete i Danmark fortsatte han till Sverige där han så småningom etablerade sitt arkitektkontor i Helsingborg. Jörgen har bland annat formgivit skolor, kommunhus, brandstationer, bibliotek, villor och bostadsområden från Kiruna i norr till Klagshamn i söder.

Ansökningar

Teckningsmuseet tar inte emot utställningsansökningar. Däremot tar vi gärna emot tips på info@teckningsmuseet.se

Laholms keramikmuseum

Laholms keramikmuseum

2003 övertog Laholms kommun det då privat drivna Laholms keramikmuseum. Samlingarna låg därefter magasinerade i väntan på lämpliga utställningslokaler. Dessa hittades i det nya teckningsmuseet vid Hästtorget i Laholm. Lördagen den 8 mars 2008 öppnade keramikmuseet i ny skepnad i de nya lokalerna. I museet visas dels en permanent utställning med fokus på keramik tillverkad i Laholm under 1900-talet och dels en mindre tillfällig utställning på ett speciellt tema.