Välkommen till Teckningsmuseet i Laholm

Teckningsmuseet är Nordens enda museum för teckningskonst. Här ser du utställningar av både nordiska och internationella konstnärer, samt verk ur vår egen samling. Museets ambition är att lyfta fram teckningen som konstart och vara ett forum för såväl nya strömningar som historiska återblickar. Den publika verksamheten bjuder även på workshopar, föredrag, konserter och pedagogisk verksamhet för skolan.

Välkommen till Teckningsmuseet i Laholm

Ett besök hos oss är också en arkitektonisk upplevelse. Museet huserar i Laholms gamla brandstation, som fått en modern och spännande tillbyggnad med ansiktet mot ån Lagan.

På museets nedre plan hittar du en öppen tecknarateljé samt Laholms keramikmuseum. Lagans stränder och den fina krukmakarleran gjorde Laholm till en av landets viktigaste krukmakarstäder en gång i tiden. I keramikmuseet finner du en fast utställning med Laholmskeramik från 1900-talet, samt tillfälliga utställningar.

Avnjut gärna en kopp kaffe i vårt café medan du besöker oss. Och varför inte avsluta med en titt i vår butik i receptionen? Där hittar du tecknarmaterial och böcker av olika slag.

Teckningsmuseet drivs av Laholms kommun med stöd av Region Halland.

Ansökningar

Teckningsmuseet tar inte emot utställningsansökningar. Däremot tar vi gärna emot tips på teckningsmuseet@laholm.se.

Organisation

Laholms kommun driver Teckningsmuseet sedan den 1 januari 2013. Innan dess drevs vi av Hallands Konstmuseum på uppdrag av Laholms kommun, och innan dess av stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm fram till 2009.

Stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm äger konstsamlingen och delar generöst med sig av den till museets verksamhet. Laholms kommun och Böllerupsakademin (förening av kulturellt aktiva personer i södra Halland) startade stiftelsen tillsammans i början av 1990-talet.

Styrelsen består av tre representanter från Laholms kommun, tre från Böllerupakademin, samt en ledamot från Hallands Konstmuseum (hette tidigare Länsmuseet Halmstad). Det är Laholms kommun som väljer ordförande.

Styrelsen består idag av:

Emma Rosendal (ordförande), Böllerupakademin,
Agneta Göthesson (vice ordförande), Böllerupakademin,
Hugo Palmsköld, Böllerupakademin,
Kane Bengtsson, Laholms kommun,
Gunbritt Emilsson, Laholms kommun,
Bernt Karlsson, Laholms kommun och
Magnus Jensner, Hallands Konstmuseum.

Vi har också en aktiv och betydelsefull vänförening: Teckningsmuseets vänner.

 

Historik

Teckningsmuseet

Teckningsmuseets historia tar sin början 1979 då Björn Rosendal – konstnär, författare och läkare från Laholm – fick idén att starta en förening för alla konstarter. Två år senare, 23 juni 1981, grundade han Böllerupakademin tillsammans med konstnären Hardy Strid och musikern Ingvar Neuman. Böllerup var området där Rosendal bodde. Namnet är ett minne från den danska tiden och heter idag Bölarps naturreservat.

Våren 1983 föddes tanken om ett teckningsmuseum. I Böllerupakademins namn började Rosendal, Strid och Neuman samla teckningar till ett framtida teckningsmuseum i Laholm. De ville uppmärksamma teckningen, som är nerven i bildkonstens och skulpturens historia.

1992 bildades äntligen Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum. Styrelsen bestod av tre representanter från Böllerupakademin, tre från Laholms kommun och en från Länsmuseet Halmstad. Kommunen fick insyn i arbetet genom platserna i styrelsen, men för övrigt var stiftelsen helt fristående från kommunen.

Teckningsmuseet invigdes den 18 juni 1992. Vi huserade då i lokaler i Rådhuset, som kommunen hade erbjudit. I oktober samma år bildades Teckningsmuseets vänner som genom åren fått en stor betydelse för vår verksamhet. År 2000 bytte vi namn till Teckningsmuseet i Laholm.

Med åren växte samlingen av teckningar och vi blev alltmer trångbodda. År 2004 påbörjades arbetet med att bygga om Laholms gamla brandstation till museilokaler. Den 3 mars 2007 nyinvigdes Teckningsmuseet i de nya lokalerna vid Hästtorget.

Från brandstation till museum

brandstation
Brandstationen 1915. Bild: Gamla Laholm, tjugosjunde årgången

År 2003 vann arkitekt Jörgen Michelsens förslag att bygga om den gamla brandstationen i Laholm till nytt teckningsmuseum. Han föreslog att varsamt återställa den gamla kulturbyggnaden från 1910-talet och bygga ut med en modern ljus del med ansiktet mot ån Lagan.

Ombyggnaden av den gamla brandstationen har sin entré mot Hästtorget och inrymmer reception, butik och utställningsytor. I tillbyggnadens två plan finns utställningshallar, tecknarateljé och café.

Den så kallade Hallandsmodellen har präglat bygget av museet. Modellen har blivit internationellt uppmärksammad då den utbildar arbetslösa byggarbetare i traditionella byggmetoder, samtidigt som den bevarar och återställer kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Fyrtiosex kvinnor fick även sin praktiska utbildning i snickeri och murning genom ombyggnationen av Teckningsmuseet, då Hallandsmodellen kombinerades med ett projekt som syftade till att öka andelen kvinnor i byggbranschen.

Arkitekt Jörgen Michelsen

Arkitekt Jörgen Michelsen arbetar i nordisk, humanistisk och funktionell tradition. Hans målsättning är ”kultiverad enkelhet”. Michelsen är född i Norge och utbildad arkitekt vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Efter fem års arbete i Danmark fortsatte han till Sverige där han så småningom etablerade sitt arkitektkontor i Helsingborg. Jörgen har bland annat formgivit skolor, kommunhus, brandstationer, bibliotek, villor och bostadsområden från Kiruna i norr till Klagshamn i söder.

Laholms keramikmuseum

Laholms keramikmuseum

2003 övertog Laholms kommun Laholms keramikmuseum. Innan drevs museet i privat regi. Mellan 2003 och 2008 låg samlingarna magasinerade i väntan på lämpliga utställningslokaler. Lördagen den 8 mars 2008 öppnade keramikmuseet i ny skepnad i de nya lokalerna i Teckningsmuseet vid Hästtorget. I museet visas dels en permanent utställning med fokus på keramik tillverkad i Laholm under 1900-talet, dels en tillfällig mindre utställning på ett utvalt tema.

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet i alla våra verksamhetsprocesser och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning. Det är Laholms kommuns kultur- och folkhälsonämnd som är personuppgiftsansvarig (kultur.och.folkhalsonamnden@laholm.se). Teckningsmuseet sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket informationen samlades in (exempelvis deltagarlistor för våra kurser/workshopar) eller så länge det krävs enligt lag, t.ex. arkivlag och bokföringsförordning. Den lagliga grunden för behandlingen kan exempelvis vara samtycke (vid gratiskurser eller nyhetsbrev), avtal eller allmänt intresse. Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamheter omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta i vissa fall rätten till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Kontakta museet på 0430-154 51 eller info@teckningsmuseet.se om du vill veta vad som gäller i varje enskilt fall. Anser du att Laholms kommun bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling kan du kontakta kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombudet@laholm.se) eller Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Läs mer på www.laholm.se/gdpr