Teckningsmuseets Vänner

PROGRAM

OBS! MÅNDAGSTRÄFFARNA ÄR INSTÄLLDA TILLS VIDARE


Konst på bio
I samarbete med biograf Maxim visas fyra filmer under våren 2020. Medlemmar i Vänföreningen betalar 140 kr, ordinarie pris 160 kr. Filmerna visas kl. 18.00.

 6 februari: Tintoretto – En rebell i Venedig
5 mars: Frida Kahlo – Viva la vida
23 april: Hilma af  Klint – Bortom det synliga

OBS, RESAN TILL MALMÖ OCH LUND DEN 25 APRIL ÄR INSTÄLLD. 

OM VÄNFÖRENINGEN

Välkommen att delta i våra måndagsträffar. Vi träffas udda veckor på Teckningsmuseet, fikar, pratar och har studiecirkel i konst. Vi förbereder också utskick av nyhetsbrev inför vernissager och årsmöte.

Teckningsmuseets Vänner är en väldigt aktiv ideell förening, som har till syfte att på olika sätt stödja Teckningsmuseet i Laholm. Föreningen bildades den 3 oktober 1992. Årsmöte hålls antigen i mars eller april månad. Ge ditt stöd till Teckningsmuseet i Laholm och kom med oss i vänföreningen!

Som medlem bidrar du med din medlemsavgift ekonomiskt och med din tid praktiskt för att försköna Nordens enda museum för teckningskonst.

Som medlem får du:
– Inbjudan till samtliga vernissager
– Nyhetsbrev 3–4 gånger per år
– 20% rabatt vid köp i museets butik
– Möjlighet att delta i våra måndagsträffar kl. 16.30–18.00 på udda veckor (uppehåll under sommaren)
– Delta i studiecirkel om konstnärer
– Delta i ett årligt konstlotteri
– Erbjudanden om konstresor, föredrag med mera

Årlig medlemsavgift:
200 kr för enskild medlem
300 kr för familjemedlemskap, föreningar och företag

Bankgiro: 5418-6655
Ange namn, adress, telefonnummer och ev e-postadress.

Välkommen till oss!

Styrelseledamöter i Teckningsmuseets Vänner
Christina Lindvall-Nordin, ordförande
Margareta Jonsson, vice ordförande
Ing Britt Ottosson, sekreterare
Marie-Louise Jacobsson, kassör
Bodil Svensson, redaktör
Gitt Grännsjö-Carlsson, ledamot
Kersti Nilsson, ledamot
Ingrid Olsson, ledamot
Eiler Jansson, ersättare

vanforeningen@teckningsmuseet.se