Teckningsmuseets Vänner

Välkommen att delta i våra måndagsträffar. Vi träffas udda veckor på Teckningsmuseet, fikar, pratar och har studiecirkel i konst. Vi förbereder också utskick av nyhetsbrev inför vernissager och årsmöte.

Följ med på konstresa till Wanås slott med skulpturpark 14 maj!
I år är det 30 år sedan den första konstutställningen öppnades på Wanås slott. Det firas med utställningen Återblick 1987-konsten på Wanås och i parken SculptureMotion där bland annat svenska Carolina Falkholt medverkar. På Wanås finns konsthall, butik och restaurang med café.

Bussresan avgår söndagen den 14 maj kl. 9.30 från busstorget Laholm.
Anländer du med tåg från Halmstad kl. 09.22 så hämtar vi gärna på Laholms järnvägsstation. Avfärd från Wanås ca kl. 16 och tillbaka i Laholm ca kl. 17.30.

Pris inkl. resa, entré och guidning är 350 kr för medlemmar och 400 kr för icke-medlemmar.
Anmäl dig till Marie-Louise Jacobsson via e-post ml.jacobsson@surfia.nu eller tel. 0430-12556 / 070-8380712 senast 6 maj. Betalning skall samtidigt sättas in på vårt plusgiro 6448957-8. Ange namn+Wanås+tel.nr (gärna mobil). Vid avbokning återbetalas ej 50 kr.

Teckningsmuseets Vänner är en väldigt aktiv ideell förening, som har till syfte att på olika sätt stödja Teckningsmuseet i Laholm. Föreningen bildades den 3 oktober 1992. Årsmöte hålls antigen i mars eller april månad. Ge ditt stöd till Teckningsmuseet i Laholm och kom med oss i vänföreningen!

Som medlem bidrar du med din medlemsavgift ekonomiskt och med din tid praktiskt för att försköna Nordens enda museum för teckningskonst.

Som medlem får du:
– Inbjudan till samtliga vernissager
– Nyhetsbrev fem gånger per år
– 20% rabatt vid köp i museets butik
– Möjlighet att delta i våra måndagsträffar kl.16-18 på udda veckor (uppehåll under sommaren)
– Delta i studiecirkel om konstnärer
– Delta i ett årligt konstlotteri
– Erbjudanden om konstresor, föredrag med mera

Årlig medlemsavgift:
200 kr för enskild medlem
300 kr för familjemedlemskap, föreningar och företag

Postgiro: 644 89 57-8
Ange namn, adress, telefonnummer och ev e-postadress.

Välkommen till oss!

Styrelseledamöter i Teckningsmuseets Vänner
Agneta Göthesson, ordförande
Margareta Jonsson, vice ordförande
Ing Britt Ottosson, sekreterare
Marie-Louise Jacobsson, kassör
Bodil Svensson, redaktör
Gitt Grännsjö-Carlsson, ledamot
Kersti Nilsson, ledamot
Ingrid Olsson, ledamot
Eiler Jansson, ersättare

vanforeningen@teckningsmuseet.se