Teckningsmuseets Vänner

PROGRAM

Konst på bio
Vi återkommer med tre filmer till hösten bl. a. den nya spelfilmen om van Gogh.

Söndagen 16 juni kl. 15:00
Guidad visning för Vänföreningen av utställningen ”Mander på Teckningsmuseet”.
Föreningen bjuder på kaffe med dopp efteråt.

Konstresa 13–14 september
Konstresa till Värmland med Hallands konstförening 13–14 september.
Besök på Lars Lerins Sandgrund, Rackstadmuseet samt Sliperiet i Borgvik
I priset ingår resa, hotell, middag, luncher, bussfika och tre guidade visningar.
Som medlem i Teckningsmuseets Vänner betalar du 2400 kr, tillägg enkelrum 400 kr.
Anmälan senast 6 augusti till birgitta.andersson@inkorgen.se eller på tel. 0430-71779

OM VÄNFÖRENINGEN

Välkommen att delta i våra måndagsträffar. Vi träffas udda veckor på Teckningsmuseet, fikar, pratar och har studiecirkel i konst. Vi förbereder också utskick av nyhetsbrev inför vernissager och årsmöte.

Teckningsmuseets Vänner är en väldigt aktiv ideell förening, som har till syfte att på olika sätt stödja Teckningsmuseet i Laholm. Föreningen bildades den 3 oktober 1992. Årsmöte hålls antigen i mars eller april månad. Ge ditt stöd till Teckningsmuseet i Laholm och kom med oss i vänföreningen!

Som medlem bidrar du med din medlemsavgift ekonomiskt och med din tid praktiskt för att försköna Nordens enda museum för teckningskonst.

Som medlem får du:
– Inbjudan till samtliga vernissager
– Nyhetsbrev 3–4 gånger per år
– 20% rabatt vid köp i museets butik
– Möjlighet att delta i våra måndagsträffar kl.16–18 på udda veckor (uppehåll under sommaren)
– Delta i studiecirkel om konstnärer
– Delta i ett årligt konstlotteri
– Erbjudanden om konstresor, föredrag med mera

Årlig medlemsavgift:
200 kr för enskild medlem
300 kr för familjemedlemskap, föreningar och företag

Postgiro: 644 89 57-8
Ange namn, adress, telefonnummer och ev e-postadress.

Välkommen till oss!

Styrelseledamöter i Teckningsmuseets Vänner
Christina Lindvall-Nordin, ordförande
Margareta Jonsson, vice ordförande
Ing Britt Ottosson, sekreterare
Marie-Louise Jacobsson, kassör
Bodil Svensson, redaktör
Gitt Grännsjö-Carlsson, ledamot
Kersti Nilsson, ledamot
Ingrid Olsson, ledamot
Eiler Jansson, ersättare

vanforeningen@teckningsmuseet.se