Teckningsmuseets Vänner

PROGRAM


Konst på bio
I samarbete med Biograf Maxim visas filmer under hösten 2020. Medlemmar i vänföreningen får 20 kr rabatt på biljettpriset. Filmerna visas kl. 18.00.

 24 september: Hilma af Klint
22 oktober: Salvador Dali
19 november: Helene Schjerfbeck
www.laganbio.se


Guidad visning
25 oktober kl. 15.00.
Guidning av utställningen för vänföreningen:
Peter Köhler – Hidden in plain sight

Föreningen bjuder på kaffe.


OM VÄNFÖRENINGEN

Måndagsvännerna: För information om träffar nu under coronapandemin, kontakta Ing-Britt Ottosson, ottossoningbritt@gmail.com alt. mobil: 070-633 34 91.

Teckningsmuseets Vänner är en väldigt aktiv ideell förening, som har till syfte att på olika sätt stödja Teckningsmuseet i Laholm. Föreningen bildades den 3 oktober 1992. Årsmöte hålls antigen i mars eller april månad. Ge ditt stöd till Teckningsmuseet i Laholm och kom med oss i vänföreningen!

Som medlem bidrar du med din medlemsavgift ekonomiskt och med din tid praktiskt för att försköna Nordens enda museum för teckningskonst.

Som medlem får du:
– Inbjudan till samtliga vernissager
– Nyhetsbrev 3–4 gånger per år
– 20% rabatt vid köp i museets butik
– Möjlighet att delta i våra måndagsträffar kl. 16.30–18.00 på udda veckor (uppehåll under sommaren)
– Delta i studiecirkel om konstnärer
– Delta i ett årligt konstlotteri
– Erbjudanden om konstresor, föredrag med mera

Årlig medlemsavgift:
200 kr för enskild medlem
300 kr för familjemedlemskap, föreningar och företag

Bankgiro: 5418-6655
Ange namn, adress, telefonnummer och ev e-postadress.

Välkommen till oss!

Styrelseledamöter i Teckningsmuseets Vänner
Christina Lindvall-Nordin, ordförande
Margareta Jonsson, vice ordförande
Ing Britt Ottosson, sekreterare
Marie-Louise Jacobsson, kassör
Bodil Svensson, redaktör
Gitt Grännsjö-Carlsson, ledamot
Kersti Nilsson, ledamot
Ingrid Olsson, ledamot
Eiler Jansson, ersättare

vanforeningen@teckningsmuseet.se