Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi tillgängligheten för teckningsmuseet.se, eventuella problem med tillgänglighet och hur du kan meddela oss om något inte är tillgängligt.

Tillgänglighet för teckningsmuseet.se

Vi strävar efter att webbplatsen teckningsmuseet.se ska kunna uppfattas,
hanteras och förstås av alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel våra besökare använder. Här beskriver vi
hur teckningsmuseet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har strävat efter att webbplatsen ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att viss typ av innehåll på webbplatsen inte är helt tillgängligt. Brister avser vi rätta till inom snar framtid.

Innehåll som inte är tillgängligt:

– Tangentbordsfokus syns inte tydligt
– Kontraster behöver förbättras
– Innehållet behöver uppdateras och anpassas enligt riktlinjerna
– Viss kodförbättring behövs för att webbsidan ska fungera med olika hjälpmedel

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av teckningsmuseet.se. Vi har också låtit utomstående experter granska sajten. Senaste bedömningen gjordes december 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 20 januari 2021.