Gestaltningar av sin tid – svensk modeteckning 1920–2020

19 juni–26 september 2021
Fritt inträde

Teckningsmuseet bjuder på en fashionabel resa genom den svenska modeteckningens historia från 1920 fram till i dag. Med fördjupande texter, originalteckningar och trycksaker bjuds det på historia, estetik och tidsanda, det banbrytande och det vardagliga, i ett samlat grepp om svensk modeteckning.

Modeteckning är en vida spridd konstform som tar sig många olika uttryck. Genom att alltid visa på det aktuella, och glimta in i framtiden, blir modeteckning en spegling av sin tid och förmedlar därmed en känsla av varje tids strävan och längtan. Den beskriver vilka färger och former som just då kändes nya, vad som kändes glädjefullt eller angeläget. Den finner en form för sin tid och en strävan framåt. Den visar vad som är åtråvärt och vad vi vill ha mer av och drivs av ett ständigt sökande efter något nytt.

Genom modeteckning uppenbaras tidsandan och dess uppsättning av idéer, estetik och ideal. Den visar på ett tydligt och stiliserat vis kroppsideal och vilka poser som kan framhäva denna åtråvärda form. Skillnaden är till exempel slående mellan det slanka raka tjugotalet och det sirligt kurviga femtiotalet. Från sextiotalet och framåt blir individualismen påtaglig på ett helt nytt sätt, samtidigt som tidens ideal fortsätter att lysa igenom. I utställningen möts vi naturligtvis också av olika tecknares enskilda konstnärliga temperament, deras unika personliga uttryck, som ibland rör sig långt in mot den fria konstens domäner.

Modeteckningens roll har sett lite olika ut i olika tider, men har alltid förmedlat ett material, ett plaggs snitt, en siluett, en attityd eller en känsla. Till en början hade modeteckning ett rent tekniskt övertag gentemot fotografering. Eftersom det en gång i tiden var svårt att få fotografier att se bra ut i tryck, kunde teckningen med sin schvungfulla stilisering vara ett mer slagkraftigt alternativ. Med pennor, kritor och penslar kunde olika tyger och pälsars skiftande strukturer och kvaliteter framstå mycket tydligare.

Modeteckning kan ta form som tryckta illustrationer, reportagebilder och omslag i tidskrifter eller som skisser och förlagor till modekollektioner. I utställningen ser vi exempel på olika slags uttryck i genren. Ambitionen är att ge en bred och relevant men på intet vis heltäckande bild. Vi vill bjuda på en resa i tiden med nostalgi och igenkänning men också nya upptäckter och en inblick i vår samtid. Med kronologiska nedslag åskådliggörs hur modeteckningar har format och gestaltat vår tid för såväl 100 år sedan som idag. Vi får se tidningar, tryck och originalteckningar från några av Sveriges främsta modetecknare genom tiderna. Alla har inte haft Sverige som huvudsakligt arbetsfält dock – i utställningen visas en hel del arbeten för internationella modehus, tecknade i exempelvis Paris och New York.

Medverkande konstnärer, illustratörer och modeskapare:
Göta Trägårdh, Mona Skagerfors, Britta Hedqvist, Kerstin Heintz, Kerstin Lokrantz, Gunilla Pontén, Kerstin Thorvall, Brita Wassdahl, Inez Svensson, Gunila Axén, Katja Geiger, Lennart Ranghusen, Stina Hagberg, Jane Bark, Gunnel Götesdotter, Tippan Nordén, Mabel Åsbrink, Rohdi Heintz, Mats Gustafson, Yngve Eriksson, Tonie Lewenhaupt, Lovisa Burfitt, Stina Wirsén, Molly Bartling, Liselotte Watkins, Stina Persson, Cecilia Carlstedt..

Utställningstexter av Lotta Lewenhaupt
Vi har bjudit in Lotta Lewenhaupt, författare och modejournalist, till att utforska modetecknandets historia, bidra med sakkunskap och skriva reflekterande utställningstexter. Lotta är en av Sveriges mest meriterade modeskribenter och -kännare och har arbetat i branschen sedan slutet av 1960-talet.

(Utställningsbild: Cecilia Carlstedt)

© Göta Trägårdh, foto: Designarkivet

 


Mode: Yta med djup – Halland 2021
Utställningen är en del av det regionala samarbetet »Mode: Yta med djup – Halland 2021«. Under året utforskas mode i Halland – på flera platser, under olika utställningsperioder. Läs mer på www.konstihalland.se