Ur skissblocket

Teckningsmuseet

19 sept 2015 – 10 jan 2016

Ordet ”skiss” kommer av grekiskans scheidos (hastigt gjord, nonchalant). Skissen är en snabb överföring av en idé eller ett intryck direkt på papper eller annat material. Skissen kan vara ett mycket direkt sätt att kommunicera, att visa någon annan en tankegång, men kan också vara ett förutsättningslöst trevande som aldrig var menat att visas. Oavsett vilket bär skissen en avskalad spontanitet utan det färdiga verkets anspråk på perfektion och fullbordan. Ändå är skissen många gånger synnerligen stark som konstverk i sin egen rätt. Andra konstnärer arbetar snabbt med skissens metod och väljer ut vad som ska lyftas fram ur ett stort material. I utställningen möter vi skisser och skissblock ur Teckningsmuseets samling – bilder präglade av frisk direkthet och naken, rörande personlighet.