AIO salong med Pia Rönicke och Jan Carleklev + INES och Drawing Session med Ann Rosén

Teckningsmuseet / Laholms teater

21 oktober 17.00–20.00
Fri entré

Som avslut på sin vistelse i Laholm och arbetet med konstnärsresidenset ”Mellan regnen” bjuder Pia Rönicke och Jan Carleklev in till en eftermiddag och kväll med samtal och ljud- och videokonstverk. Kvällen innehåller också liveelektronik med Ann Rosén.

Program

Kl. 17–18: Samtal med Pia Rönicke med avstamp från utdrag ur hennes arbete med ”Lyttekoret”, i Teckningsmuseets ateljé
Kl. 18–19: Drawing Sesssion med Ann Rosén, i Teckningsmuseets foajé
Kl. 19–19.30: Mingel med snälla bubblor på Laholms teater
Kl. 19.30–20:  ”Lyssna till jorden och sjung för sanden” med Jan Carleklev på Laholms teater

Pia Rönicke: Floden breder sig / Lyttekoret
Under två månader har lyssningskören träffats längs Lagan. Det är en löst sammansatt grupp människor, som alla intresserar sig för naturvärden och de element som de förbinder. De kommer från olika yrkesroller och positioner: planekolog, konstnär, politiker, landskapsarkitekt, lärare, aktivist, ingenjör, författare, biolog, forskare m.m. Gruppen bildades för att utforska hur planering (vår tillgång till naturvärden) kan överskrida redan avgränsade professionella kategorier eller domän för att istället tänka i perspektiv som förgrenar sig. När de först träffades möttes de av ett par frågor: Hur känner ån sin egen bredd? Kan ni föreställa er Lagan om 100 år? Om ni kom hit som ett ”främmande” kollektiv, hur skulle ni då uppehålla er här?

Inom residenset har Pia Rönicke arbetat med den här gruppen av människor och deras samtal och lyssningsövningar har hon tecknat ned i en spekulativ dagbok som på sikt kan komma att återuppstå som en Lyssningskör, en Lyttekor. Det är ännu inte ett färdigt verk. Under kvällen kommer vi att samtala om det arbete Pia Rönicke genomfört tillsammans med Lagan i Laholm och titta på utdrag ur den dokumentation hon samlat på sig under loppet av sin tid här.

 ”Lytning. Hvad er lytning egentlig? Hvordan lytter vi, og med hvilke apparater? Har lytning kun noget med ører at gøre, eller lytter vi igennem alle sanserne, i gennem sproget, i gennem der hvor vi opholder os, det sted, de kulturer. Hvordan lytter vi sammen? Som i et kor? Vi mødes til fælles lytning, for at høre mere, for a bryde grænserne. Vi lytter hver for sig, i stilhed, for at dele på kryds af disipliner. Lytning er snublende, tyst, overrumplende.”

Ann Rosén: Drawing Sessions
Ann Rosén framträder på Teckningsmuseet med unika grafiska teckningar, som skapas live framför publiken. Teckningarna och pennorna är kopplade till elektronik där pennan är instrumentet. Ögonblickligen skapar hon ljud och musik genom att rita på papperet. Liveteckningarna filmas och projekteras på duk för att förstärka upplevelsen för publiken. Konserten arrangeras i samarbete mellan Musik Hallandia, Teckningsmuseet, Art Inside Out och LJ Records.

Jan Carleklev: lyssna till jorden och sjung för sanden – första satsen
Ett ljud- och videokonstverk som belyser människans syn på sig själv som ståendes lite vid sidan om, snett ovanför alla naturliga system. Jan Carleklev har spenderat större delen av sin tid i residenset ”Mellan regnen” ute vid Hökafältet. I sanden och vid mötet mellan hav, naturreservat, motorväg och å. Här har han lyssnat, experimenterat och vandrat, ofta med sällskap av sina grannar och inbjudna experter. För sin avslutande ljud- och videoinstallation sammanför han sina observationer och experiment till en ljudande upplevelse på Laholms teater.

Om residenset och konstnärerna

Jan Carleklev (Braås, SE) använder främst ljud som konstnärligt material och hans bakgrund inom musik och scenkonsten lyser ofta igenom i hans verk. Genom en etablerad konstnärlig praktik riktar han uppmärksamheten mot röster som vanligtvis inte hörs, och skeenden som inte syns. Carleklev arbetar ofta med deltagande processer, där han själv också deltar, och undersöker makt, kunskap och förlust i relation till människans komplicerade förhållande till naturen.

Pia Rönicke (Köpenhamn, DK) arbetar med film, tryck, skulpturer och föremål. I hennes arbeten överskrider växtlivet existerande ockupationslinjer och i ett statslöst perspektiv öppnar dekoloniala strategier upp för nya kopplingar till land och territoriell förståelse. Återkommande i hennes praktik är insamlandet på olika nivåer, personligt, etiskt och politiskt, och att plocka och bevara växter.

Residenset som Jan Carleklev och Pia Rönicke befinner sig i Laholm för att arbeta med heter ”Mellan regnen” och utgår från begreppet ”ekologisk läskunnighet” – hur vi ser och förstår innebörden av ekologiska samspel. Kanske kan konsten stötta oss idag, när klimatet förändras, arter dör ut, vattenflöden förändras, att samtidigt läsa de här förändringarna, inse vår roll i de sammantrasslade ekologiska system vi befinner oss och att föreslå andra sätt att befinna sig i dem?