ANN MARGRET DAHLQUIST-LJUNGBERG

9 september–7 januari
Fritt inträde

Under hösten/vintern har vi glädjen att visa Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs (1915–2002) bilder.
Hennes teckningar lämnar ingen oberörd. Med svärta och allvar tecknar hon upp en värld där inget tycks vara där av en slump. Hon skildrar växtrikets taggiga vildhet och lyfter med omsorg fram såväl växtkraften som nedbrytandet. Bilderna rymmer både ett skarpt naturalistiskt avbildande och metaforiska framställningar av människan och samhället.

Med ett starkt eget uttryck, som känns angeläget än idag, sätter Ann-Margret både ord och bild till livet.

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg var författare och tecknare. Hon föddes 1915 i Ulricehamn och studerade redan som 17-åring vid Tekniska skolan (sedermera Konstfack) i Stockholm, följt av studier på Konstakademins etsningsskola i Stockholm. Hon var starkt engagerad i kampen för fred och brann för miljöfrågor. Under sitt liv skapade hon en rik produktion av texter och bilder, gav ut ett tjugotal böcker och hade utställningar i såväl Sverige som utomlands. Hon bodde under många år i Ljungby med sin make, konstnären Sven Ljungberg. Tillsammans grundade de Ljungbergmuseet. Ann Margret är representerad på bland annat Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Nasjonalgalleriet i Oslo och många andra håll runt om i världen.

I utställningen – som rymmer verk från 1930-talet fram till idag – ser ni surrealistiska skildringar, politiska kommentarer samt teckningar av naturen, allt ackompanjerat av hennes egna ord.

Alla verk är inlånade från Ljungbergmuseet.