Bajt // Heiska

17 juni–17 september 2023
Fritt inträde

I sommar visar Teckningsmuseet de samtida internationella konstnärerna Maria Bajt från Sverige, verksam i Berlin, och Hannaleena Heiska från Finland. Med starka uttryck och stor formkänslighet intar deras verk museet med bland annat teckning och skulptur. Teman som berörs är människan, övervakning, mytologi och arkeologi.

Maria Bajt

Maria Bajt arbetar med måleri, teckning, skulptur, grafik, installationer, offentliga gestaltningar och artist books, i vitt skilda material som papper, textil, glas och stål. Hon skapar ofta hela rumsgestaltningar där teckning och måleri flyttas ut i rummet och blir en del av en större berättelse. Hon arbetar i olika format, från små grafiska blad till stora platsspecifika installationer.

Bajt är liksom surrealisterna intresserad av konstnärliga lekar som metod för skapande, där drömmar och det undermedvetna får träda fram. Hon kombinerar detta intuitiva arbetssätt med research och insamlat material. Utifrån detta skapar hon mängder av papperssilhuetter som hon sätter samman till hybrida figurer eller kroppar som blir förarbeten till hennes verk.

Bajt arbetar med teckning i såväl starka färger som i grafiskt svart-vita bildvärldar. I sin konst lyfter hon fram kvinnors liv och erfarenheter i mytologin, historien och samtiden. Hon arbetar med historiska och arkeologiska referenser, med personliga upplevelser och tillståndet i världen. I Bajts konst påminns vi om att allt skapande involverar transformation – en gestaltning leder till en annan. Hennes verk träder över en tröskel där världen magiskt förändras.

Maria Bajt är född 1976 i Stockholm och utbildad vid Kungliga konsthögskolan. Hon är sedan många år baserad i Berlin. Hennes konst har visats i bland annat Berlin, Stockholm, Åbo, Bryssel och Minneapolis. Hon har ställt ut på Wanås Konst och Norrtälje konsthall och har de senaste åren arbetat med flera konstnärliga gestaltningar i bland annat Helsingborg, Lammhult, Kristianstad och Örebro.

Hannaleena Heiska

Hannaleena Heiska är en av sin generations mest uppmärksammade finska konstnärer. Hon har gjort sig känd för sina alla prima-målningar (där färgen läggs på i en omgång utan mellantorkningar), sammetslena kolteckningar, installationer, performance och videokonstverk. Heiskas arbete är präglat av ett djupt intresse för mänsklighetens gränser och gränstillstånd, särskilt i förhållande till andra djur.

Hon skapar tematiska helheter som leder in betraktaren i intensiva upplevelser av tänkta världar och andra universum, ofta speglande historiska fenomen, vår upplevda verklighet och möjliga framtider. Heiskas djupa kunskap om hantverket och materialet återspeglas i hennes verk som bär en unik tidlöshet – en antydan om vad som kanske finns kvar efter oss, eller vad som möjligen fanns före.

I utställningen ser vi bland annat teckningar från serien ”Camouflage”, där Heiska inspirerats av smink och frisyrer skapade av aktivister för att störa elektronisk ansiktsigenkänning – ett sätt för den moderna individen att existera i en digital värld av ständig övervakning. Vi möter också en serie kolteckningar av observatorier – stumma, stängda byggnader som träder fram ur kolets dova mörker.

Hannaleena Heiska, född 1973 i Uleåborg, Finland, är utbildad vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Hon har bland annat ställt ut på Göteborgs konstmuseum (2015), Espace Louis Vuitton i Tokyo (2012) och Contemporary Art Centre i Vilnius, Litauen (2010). Hennes verk finns representerade i många offentliga samlingar, exempelvis Göteborgs konstmuseum, nationalgalleriet Kiasma i Helsingfors och Esbo moderna konstmuseum (EMMA).


Hannaleena Heiska


Maria Bajt