Elsie Landström – teckningar från museets samling

17 juni–17 september 2023
Fritt inträde

Elsie Landström, född 1931 i Odensala i Uppland, är en konstnär verksam inom teckning och måleri, mest känd för sina pastellteckningar. I utställningen visas teckningsblock av Landström från Teckningsmuseets samling, huvudsakligen från 1950-talet. Vi möter ett konsekvent och originellt konstnärskap med ett starkt känslomässigt uttryck. Hennes teckningar visar en stor färg- och formmässig träffsäkerhet. I Landströms bilder finns en utpräglad känsla för rörelse och en sirlig lätthet i linjen. Figurerna är ofta livfullt dansande, men ibland sittandes, kontemplerande eller betraktande. Personerna är oftast kvinnor, och barn. Människan är i fokus. Det finns ett psykologiskt djup i bilderna, där gestalternas uttrycksfulla kroppar och ögon fångar in betraktaren. Vi kan också se ett spännande spel med färgerna och ett utforskande av pastellkritans möjligheter.

Elsie Landström är huvudsakligen autodidakt men studerade under tidigt 1950-tal hos Carl Kylberg samt på Signe Barths konstskola i Stockholm. Hon deltog i Nationalmuseums utställning ”Unga tecknare” 1951 och hade sin första separatutställning på Kalmar konstmuseum 1953. Samma år skapade hon en uppskattad affisch åt Rädda barnen.

Elsie Landström har även ställt ut på galleri S:t Nicolaus (1955), Galleri greven (1981), Teckningsmuseet (2003) och Galleri Englanejd (2007). Hon finns även representerad på Kalmar museum.