Det är svårt att tänka sig en civilisation utan bilder på människor. Vi ser oss själva genom andra och lär oss avkoda såväl nutid som dåtid. Ett porträtt är en representation av en människa – ett slags bevis för att personen i fråga har existerat en stund på jorden. I självporträttet kan vi med enkelhet modifiera eller rent av iscensätta den representationen. Ibland känns porträtten bundna i tidens schabloner och avbildningsideal, andra gånger kan vi få känslan av direktkontakt med en människa som levt för länge sedan. En avbildning avslöjar något om den som avbildas, men också den som avbildar – intrycken passerar konstnärens hand och sinnelag.

Efter fotografiets genombrott på 1800-talet har det tecknade och målade porträttet fått en annan betydelse, ofta med mer psykologiska och formmässiga ingångar. I synnerhet tecknade porträtt har något tidlöst avskalat i formen. Den direkta betraktelsen och hastigt nedtecknade linjen ger en koncentrerad och reducerad bild där tidens estetiska strömningar oftast inte märks så mycket. Ögonblickets närvaro blir med andra ord avgörande.

I utställningen visas verk från mitten av 1800-talet och framåt. Medverkar gör bland annat Axel Olson, Kajsa Strinning, Hanne Bögh-Andersen och paret Viking och Signe Lanje.