Fria uttryck – experimentell teckning

22 SEPTEMBER 2018–20 JANUARI 2019
Fritt inträde

I anslutning till Idun Baltzersens utställning visades ”Fria uttryck – experimentell teckning”. Utställningen innehöll ett urval av abstrakta teckningar från samlingen, där välavvägda linjer och former skapar fria, uttrycksfulla bildvärldar som inte direkt avbildar vår omgivning. Medverkade gjorde Karl-Erik Boman, Aulikki Bondeson, Lennart Iverus, Janina Jasinska-Luterek, Marianne Jonsson, Per Lilienberg, Anna Ling, Carl Magnus, Ann Nyström Grundell, Inga Palmér, Michal Pa- ryzski, Oscar Reutersvärd, Lars-Erik Selin och Olle Ängkvist.