Hardy Strids 50-tal – tecknad modernism

27 mars–30 maj 2021
Fritt inträde

Hardy Strids 50-tal – tecknad modernism

Hardy Strid (1921–2012), född i Haverdal, Halmstad, var en svensk målare, tecknare, grafiker och glaskonstnär. Han var en av initiativtagarna till Teckningsmuseet. I sin ungdom målade han verk inspirerade av Halmstadgruppens surrealism, och kom senare även att ta intryck av dadaismen. Mellan åren 1947 och 1952 studerade Strid vid Valands konstskola i Göteborg, som vid den tiden var under ledning av den inflytelserika och kontroversielle konstnären Endre Nemes. Nemes, som var från Ungernförde in nya modernistiska impulser till Sverige. Han kom att bli av stor betydelse för Hardy Stridvars konst under 1950-talet drogs åt ett abstrakt håll med inspiration från bl.a. kubismen. Det här var en tid då abstrakt konst var mycket framträdande. Abstraktionen sågs som ett modernt och universellt formspråk, obelastat av totalitära ideologier. En konst av färg, form, linjer och ytor som kunde förstås och utövas globalt. Man utforskade färgens och formens inneboende uttryckskraft, i likhet med hur toner och rytm skapar musik. Den abstrakta konsten hade uppkommit redan på 1910-talet, med en förhistoria av delvis abstraherat måleri, men det var efter andra världskriget som sådana uttryck kom att bli verkligt betydande.

Under 1960-talet var det många som ansåg att den abstrakta konsten hade blivit allt svårare att vidareutveckla. I stället blev föreställande, citerande, stilblandande och politisk konst tongivande. I början av 60-talet var Hardy Strid delaktig i skapandet av konstnärsgruppen Bauhaus Situationiste tillsammans med bland andra den forne Valand-kamraten Jörgen Nash. Bauhaus Situationiste var kritiska till det kapitalistiska samhället, som de ansåg delade upp människor i kulturproducenter och passiva åskådare. De ville lyfta fram den lekande och skapande människan. Strid experimenterade vidare och hans konst tog nya uttryck, ofta med inspiration av kollage. Han var även med och startade upp Fria Målarskolan i Halmstad 1973 och KAF (konstnärernas allmänna fackförbund) 1975.

Av de teckningar vi ser i utställningen är många med stor sannolikhet förlagor till målningar eller litografier. Museet har många teckningar av Hardy Strid i sin samling, och de vi visar här särskiljer sig från övriga teckningar genom sitt icke-föreställande uttryck.

Notera: Vi har satt en maxgräns på 15 besökare samtidigt, så att alla som rör sig i lokalerna kan känna sig trygga och hålla avstånd utan problem. Caféet och tecknarateljén håller dock stängt tills vidare.