Idun Baltzersen – Förvandlingen

22 sept 2018–20 jan 2019
Fritt inträde

I Idun Baltzersens utställning »Förvandlingen« möter vi teman som berör unga kvinnors liv och deras relation till sig själva och omvärlden. Verken utforskar sociala maktförhållanden, kulturella markörer och kroppsspråkliga signaler. Dimensionerna gör också att varje bild kan avläsas på flera sätt – som ett auktoritärt monument, ett landskap av texturer eller en ytlig detaljstudie. Idun Baltzersen (f. 1987) arbetar med enorma träsnitt där själva blocken integreras i storslagna installationer av teckningar, grafik och textiler. Materialen inhandlas ofta på en bygghandel för att ingjuta hantverkskänsla och undvika konstnärliga konventioner. Hon arbetar figurativt med olika tekniker, främst träsnitt, torrnål, linoleumsnitt och teckning.

Idun föddes i Trondheim, Norge, men är numer bosatt och verksam i Stockholm. Hon tog sin masterexamen 2014 vid Konstfack i Stockholm och har sedan dess haft en mängd separat- och grupputställningar, bland annat på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm, Moderna Museet i Malmö, Uppsala konstmuseum och Galleri Thomassen i Göteborg. Hon har också medverkat på konstnärsresidens i bland annat Tyskland och på Island.

»Förvandlingen« visas 22 sept 2018–20 jan 2019.

Boka pedagogiskt program för skolan (Åk 4–Gymnasiet)