Kroki – konsten att se

Teckningsmuseet

8 JUNI – 1 SEPT 2013

I sommar visar Teckningsmuseet en del av alla de krokier som finns i samlingarna. De spänner från 1800-tal till slutet av 1900-talet och är utförda av en mängd konstnärer. Det är teckningar laddade med koncentration och närvaro. Krokiteckning är en övning i att utan förutfattade meningar se det väsentliga – människan.