Magnus Bard – Avigan ut: Tecknade tidsbilder

Teckningsmuseet

24 maj – 31 aug 2014

Magnus Bard, född 1955, växte upp i Vindeln i Västerbotten. Numera är han bosatt i Vallentuna. I 20- årsåldern gick Bard Konst- och miljöskolan i Sundsvall, varefter han flyttade till Stockholm där han studerade reklam på Anders Beckmans skola, 1977-1980. Bard har varit verksam som illustratör sedan dess. Inledningsvis arbetade han på reklambyråer, men efter hand allt mer med böcker, tidningar och tidskrifter. Där kunde han teckna på ett friare sätt som passade honom bättre. Magnus Bard har idag illustrerat ett trettiotal böcker, mest barnböcker, samt otaliga tidningsartiklar. På 80-talet arbetade Bard på SVTs tecknarateljéer där han upptäckte att det passade honom att jobba mitt i ett nyhetsflöde. Sedan 1998 är han anställd på halvtid som ledartecknare åt Dagens Nyheter, utöver det arbetar han med att illustrera till böcker och tidningar, bl.a. Kommunalarbetaren.

Miljön och klimathotet är områden som Magnus Bard ofta återkommer till och vars utmaningar han vill påminna oss om. Även frågor som rör landsbygden ligger honom varmt om hjärtat. Teckningarna i Avigan ut – tecknade tidsbilder spänner över en lång tid, från 80-tal fram till idag. Många känns lika aktuella idag som då. Teckningarna är ofta skapade under tidspress där en övervägande del av tiden går åt till att hitta idén, varefter själva tecknandet blir spontant, snabbt och lätt med en tydlig nerv. Med träffsäkerhet och humor tecknar Bard tänkvärda bilder av vår omvärld.

Bard har haft flera separatutställningar i Sverige och har deltagit i en rad olika grupputställningar i såväl Sverige som internationellt. Bland annat i Ryssland, Grekland och Malaysia. 2005 tilldelades han Stora Svenska Illustratörpriset och 2012 EWK-stipendiet.

”Jag ser som min uppgift att väcka läsarens intresse för politik. En bra demokrati bygger på medvetna medborgare som överväger sina val, och som politisk tecknare försöker jag att både reta, locka och roa människor till att reflektera kring viktiga frågor som styr våra egna och andras liv. Jag vill beskriva hur vi gör som människor och i politiken på ett enkelt – men inte platt sätt, och försöker gärna överraska med oväntade metaforer” – Magnus Bard