Under 2021 – på tretton platser och under olika utställningsperioder – utforskas mode i det halländska projektet »Mode: Yta med djup – Halland 2021«. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, teckning, keramik och kulturhistoria; som dåtid och nutid; som svenskt och internationellt. De olika platserna utgår från sina respektive uppdrag och olika specialkompetenser, men möts i ett gemensamt intresse för mode. Syftet är att öppna upp för ett samtal om modets komplexa karaktär och visa på dess skiftande uttrycksformer. Genom att utforska modets olika världar – och ha modet att se det djupa i det ytliga – lär vi oss mer om varandra och om oss själva, om både våra likheter och våra olikheter.

I projektet ingår bland annat Teckningsmuseets utställningar »Ser du mig nu« med Josefin Lindskog samt »Gestaltningar av sin tid – svensk modeteckning 1920–2020«.

I sommar arrangeras en föredragsserie i anslutning till det halländska modeåret. Samtliga föredrag är kostnadsfria och sker digitalt. Laholm är värd för en av totalt sex föreläsningar (»Modebilder i svenskt 1700-tal« med Patrik Steorn) – ta del av hela programmet här.

»Mode: Yta med djup – Halland 2021« genomförs med stöd av Konst i Halland och Region Halland – Kultur. Medverkande: Tjolöholms slott, Kungsbacka konsthall, Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs Konsthall, Galleri Hamnmagasinet, Falkenbergs hembygdsmuseum, Rian designmuseum, Unnaryds bonadsmuseum, Hallands Konstmuseum, Friluftsmuseet Hallandsgården, Halmstads konsthall, Teckningsmuseet och Konsthallen Hishult.