OBJEKT – teckningar från museets samling

Teckningsmuseet

24 jan – 24 maj 2015

Grammatiskt antar objekt rollen som föremål för skeenden. Objekt beskriver de ting och personer som medverkar i en sats utan att utgöra subjekt. Inom konstvärlden pratar man ibland om ”objet trouvé”: alldagliga, ofta massproducerade föremål, som folk gör konst av. Ett objekt är också, i en strikt fysisk mening, en kropp eller ett föremål som består av sammanhängande materia. I utställningen Objekt visas inga levande kroppar. Endast teckningar av ting och en del objekt som varit – men inte längre är – levande. En del av verken föreställer statyer som i sin tur föreställer levande objekt. Är det metaobjekt? En del av verken skulle kunna kategoriseras som ”stilleben”,  andra för ”detaljstudie”. Vi väljer att kalla det Objekt. Vackert, stilla och vardagsfilosofiskt.

Utställningen Objekt visas i samband med Jonas Liveröds Förfalskaren, 24 jan – 24 maj 2015.