Prime Matter – 102 konstnärer från USA och Europa

Teckningsmuseet

19 sept 2015 – 10 jan 2016

Idén till Prime Matter började med en önskan att se omfattningen och överflödet av metoder som uppstått från en av de mest grundläggande konstformerna – teckning. Vi tänkte att det skulle vara lärorikt att se hur olika konstnärer arbetar med teckning. Här i New York är vi omgivna av en fantastisk grupp konstnärer, och vi funderade på hur tecknandet fungerade för dem – särskilt då det ofta är en del av en process som aldrig visas. För att fokusera det här samtalet tillämpade vi ett antal begränsande materiella parametrar:

– Alla verk är i A4 eller mindre
– Allt verk är svarta, vita eller i grå-skala
– Allt verk är originalverk skapade på ett enda pappersark
– Allt verk är oramade

Ur den här enkla källan kommer det en extravagant samling metoder – dagboksliknande och diagrammatiska – som spänner från eleganta och raffinerade färdiga verk, till råa och gestikulerande utforskningar.

Tanken att “prime matter” (fri översättning: grundmateria) är ett material som bär på potentialen för alla andra former, härstammar från Aristoteles. Idén vidareutvecklas av Thomas av Aquino i hans förklaringar av förändring, och i den alkemiska traditionen som ett “råmaterial” som bär på komponenterna för alla andra former – inklusive den perfekta formen. Den vilda mångfalden som uppstår ur den här fundamentala konstformen är en naturlig följd av den uråldriga föreställningen om materians potential.

Sedan Prime Matter öppnade på Senaspace Art and Tattoo i New York i oktober 2014, har en av de deltagande konstnärerna – Madlen Herrström, som är svenskfödd och Parisbaserad – anslutit sig till kuratorlaget för att utöka projektet till att omfatta fler konstnärer från Europa. Expansionen, som förnyat projektet, är ett spännande sätt att utforska teckningskonstens rikliga variationer över kontinenter, kulturer, språk och kontexter – samtidigt som man kopplar ihop och bygger upp dessa konstnärliga samhällen.

Christopher Schade, Zoe Pettijohn Schade, Madlen Herrström
Kuratorer/Konstnärer

(Originaltexten är på engelska. Översättning: Linus Lundberg, Teckningsmuseet)

LADDA NER utställningskatalog