Rosendals blandning

Teckningsmuseet

1 april – 26 maj 2013

Björn Rosendal, född 1923, är läkare, konstnär och författare. Han läste konstnärlig utbildning i Malmö mellan åren 1946-1949 och blev legitimerad läkare i Lund 1951. Idag (2013) är Björn bosatt i Laholm sedan 44 år tillbaka. Under 50- och 60-talet tillhörde Björn det internationella avantgardet och ställde ut på bl.a. Salon des Réalités Nouvelles i Paris (1957) och akvarellbiennalen på Brooklyn Museum i New York (1963). Han finns även representerad på ett flertal konstmuseer i Sverige – Nationalmuseum, Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Skissernas museum i Lund för att nämna några. Björn är tillsammans med Hardy Strid och Ingvar Neuman grundarna av Teckningsmuseet i Laholm. Redan 1983 planterade Björn idén om ett teckningsmuseum i Laholm. Vidare genom uppstarten av Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum (1992) och fram till idag, har museet inhämtat och mottagit upp emot 19 000 teckningar av allehanda nordiska konstnärer! En del verk så gamla som från 1600-talet. I utställningen ”Rosendals blandning” har Björn handplockat sina favoritverk ur museets digra samling. Vänner och kollegor, levande som framlidna, huserar med sina verk i en känslomässigt präglad utställning.

Björns egna ord om utställningen:


Det är både svårt och lätt att plocka fram vad jag vill ha med bland de nästan nittontusen teckningar som hamnat i min hand under alla dess år. Svårt därför att det finns en sådan uppsjö av bra teckningar och att teckningen ofta bär med sig en historia som påverkar bedömningen. Det bli svårt att vara objektiv. Lätt är det, att bara plocka bland mängden utan att riskera att få fram dåliga alster. En bra tecknare är en bra tecknare. Om man är berömd eller okänd är oftast beroende av andra orsaker. Jag har valt att låta känslan tala och minnen av gamla studiekamrater och kompisar som jag ställt ut tillsammans med på 40- och 50-talet få utgöra utgångspunkten.