Ta en annan väg – teckningar från museets samling

26 sept–24 jan 2021
Fritt inträde

Vad upptäcker du om du tar en annan väg? Det kan vara fysiska upplevelser som öppnar upp för nya möten med exempelvis träd, byggnader, djur och människor. Eller att du väljer en annan väg i tanken och ser saker från en annan synvinkel, vilket kanske kan få dig att förstå något eller någon du inte tidigare förstått.

En bildskapare kan välja nya sätt att skapa bilder och genom form öppna upp ett annat berättande, som att beskriva något man sett eller känt med nya ord. Varje bild är en unik sammansättning av tecken som aldrig har tagit form tidigare, likt en text där orden tar plats i en helt ny följd.

I den här utställningen har vi letat efter drömska, gåtfulla och historieberättande bilder, med annorlunda form- och bildsammansättningar. Visionen är att skapa udda möten, som eventuellt kan bryta och berika betraktarens tankebanor. Att ta en annan väg än vanligt kan hjälpa oss att förstå världen litet bättre, åtminstone ibland.

Medverkande konstnärer:
Lillian Bartholdsson, Walter Bengtsson, Veronica Berndtson, Karl-Erik Boman, Dora Bruhn, Ann-Marie Didoff, Leif Ericson, Anita Fröding, Agneta Geijer, Kjell Hobjer, Peter Jacoby, Kim Johansson, Bernt Jonasson, Barbro Jönsson, Lennart Landqvist, Oskar Lindberg, Christina Lindh, Sven Ljungberg, Kamila Lukaszewicz, Endre Nemes, Britt Louise Sundell Nemes, Lise-Lotte Nielsen, Per Olof Nilsson, Else Nordenhem, Ingemar Persson, Berndt Petterson, Emma Rosendahl, Uno Stallarholm, Gerald Steffe, Katja Tukiainen, Eva Kristina Yourstone, Lis Zwick.

(Bild: Katja Tukiainen)