Teckningen – ett fönster in i fantasin

Teckningsmuseet

6 sept 2014 – 11 jan 2015

Se teckningar från museets samling. Landskap, människor och platser.
Bilderna rymmer flera nivåer och din fantasi skapar platsen, karaktären
eller händelsen. (Bild: Bengt Jahnsson Wennberg)