#Träd

Teckningsmuseet

6 juni – 6 sept 2015

Att ligga på marken med blicken upp i ett grenverk skapar perspektiv på livet. Det finns kontakt nedåt och uppåt och som människa befinner man sig i mitten. Trädet med sitt långa liv knyter samman det förflutna med framtiden. Träden blir större än oss och de kan överleva människan med hundratals år. När vi färdas genom landskapet fastnar blicken på en kvarlämnad frötall. Den står där i nybliven ensamhet – en individ som blivit berövad sitt sammanhang. Det är lätt att leva sig in i dess utsatthet.

Träden i staden kan bli landmärken, mötesplatser och naturupplevelser. Beslut att fälla dem kan mobilisera stort motstånd. Vi behöver dem för luften vi andas. De formar hela landskap och har stor betydelse för människor världen över – emotionellt och ekonomiskt. De kan ges mytologisk innebörd och fungera som symboler för nationella identiteter.

I utställningen möter vi femton konstnärer som med olika förhållningssätt avbildat träd.

Inbjudna konstnärer: Marie Holmgren, Ann Böttcher, Robert Johansson.

Ur vår samling: Kurt Dejmo, John G Lundberg, Åke Nilsson, Bernt Jonasson, Signe Lanje, Viking Lanje, Eva Stockhaus, Emma Rosendahl, Edward Lindahl, Christina Göthesson, Rolf Lundqvist, Ove Persson.