Växtriket

Teckningsmuseet

28 januari - 14 maj
Fritt inträde

Naturen har alltid inspirerat oss människor i vårt skapande. De oändligt varierade och repetitiva formerna tilltalar oss genom sinnlighet, variation och färgprakt.

Växter kan avbildas med vetenskaplig exakthet eller abstraheras till dekorativa mönster och ornament. Genom historien möter vi blomman och växten i vitt skilda fält såsom folkkonst, mode, formgivning, textilier och design.  I avbildningar av växter ser vi den komplexa naturen genom människans ordnande öga, och bilden präglas av val och oundvikliga förenklingar.

I utställningen ser vi ett urval av teckningar från Teckningsmuseets samling. Vi ser omsorgsfullt utförda teckningar från 1800-talet gjorda av unga kvinnor från borgerliga hem, de flesta tecknade efter förlagor, en för tiden vanlig skolningsmetod där man kopierar en bild där de estetiska valen och förenklingarna redan är gjorda. Ett typiskt handarbete fick ta sin tid, med omsorg om materialet, pennan och pappret. Teckningarna från 1900-talet präglas av en större individualism och av fler och friare val i utförandet, där konstnärernas koncentrerade arbete fångar växternas linjer och former genom stundens inlevelse.

Bild ovan: Jenny Hyllengren, ca 1850