Från brandstation till museum

brandstation
Brandstationen 1915. Bild: Gamla Laholm, tjugosjunde årgången

År 2003 vann arkitekt Jörgen Michelsens förslag att bygga om den gamla brandstationen i Laholm till nytt teckningsmuseum. Han föreslog att varsamt återställa den gamla kulturbyggnaden från 1910-talet och bygga ut med en modern ljus del med ansiktet mot ån Lagan.

Ombyggnaden av den gamla brandstationen har sin entré mot Hästtorget och inrymmer reception, butik och utställningsytor. I tillbyggnadens två plan finns utställningshallar, tecknarateljé och café.

Den så kallade Hallandsmodellen har präglat bygget av museet. Modellen har blivit internationellt uppmärksammad då den utbildar arbetslösa byggarbetare i traditionella byggmetoder, samtidigt som den bevarar och återställer kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Fyrtiosex kvinnor fick även sin praktiska utbildning i snickeri och murning genom ombyggnationen av Teckningsmuseet, då Hallandsmodellen kombinerades med ett projekt som syftade till att öka andelen kvinnor i byggbranschen.

Arkitekt Jörgen Michelsen

Arkitekt Jörgen Michelsen arbetar i nordisk, humanistisk och funktionell tradition. Hans målsättning är ”kultiverad enkelhet”. Michelsen är född i Norge och utbildad arkitekt vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Efter fem års arbete i Danmark fortsatte han till Sverige där han så småningom etablerade sitt arkitektkontor i Helsingborg. Jörgen har bland annat formgivit skolor, kommunhus, brandstationer, bibliotek, villor och bostadsområden från Kiruna i norr till Klagshamn i söder.