Stina Wirsén

Teckningsmuseet

2 juni–9 sept 2018
Fritt inträde

Stina Wirsén (f. 1968) är en av Sveriges mest välkända och älskade illustratörer och barnboksförfattare. Hennes karaktäristiska bilder publiceras i såväl böcker som i dagstidningar, modemagasin och på frimärken. Stina är uppvuxen och verksam i Stockholm. Hon gick Grafisk Design & Illustration på Konstfack och började samtidigt att arbeta som illustratör på Dagens Nyheter. Efter några år fick hon anställning som illustrationsansvarig på samma tidning, ett arbete som kom att få stor betydelse för utvecklingen av svensk tidningsillustration.

Stinas böcker är översatta till femton språk och hon har tilldelats flertalet priser genom åren, exempelvis Elsa Beskow-plaketten, Stockholms stads kulturpris och Expressens Heffaklump. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Nationalmuseum, Sven-Harrys konstmuseum, Bror Hjorths Hus och svenska ambassaden i Tokyo.

Hennes särpräglade bildvärld utstrålar elegans och enkelhet, men också styrka och omtänksamhet. De precisa linjerna rör sig ledigt mellan genrer och skapar intresseväckande bilder för både barn och vuxna. Utställningen bjuder på utvalda nedslag i hennes mångfacetterade karriär.

Foto: Christopher Hunt