Tommy Sveningsson

»Euphrasia«
12 februari–29 maj 2022
Fritt inträde

Euphrasia är ett släkte i familjen snyltrotsväxter – en liten blomma med det svenska namnet »ögontröst«. Namnet kommer från växtens forna användning vid ögonbesvär. Ögontröst är även något som bildkonst kan vara för en betraktare. Tommy Sveningsson söker i sin konst efter förlagor i den subjektiva upplevelsen av platser i hans närhet. Det kan vara en upptäckt av något i omgivningen under ett visst ljusförhållande som antyder om en stämning. Den yttre miljön speglar ett inre tillstånd i ett slags vardagsmagiskt ögonblick. Många gånger innehåller bilderna något symboliskt objekt, som en bro eller en grind.

Tommy Sveningsson är född i Jönköping 1982 och utbildad vid konsthögskolan Valand i Göteborg. Hans konst har ställts ut i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Kina och USA.

Hans teckningar är utförda i en kombination av tusch, kol och pastell. I vissa teckningar har han lagt till kol efteråt, i andra har han suddat fram motiven. De framsuddade ytorna lyser av papperets inneboende ljushet. Han skapar oftast sina teckningar utifrån fotografiska förlagor och strävar efter något meditativt i ursprungsbilden. Hans senare verk har ett mer inzoomat perspektiv, där komposition och form spelar en viktig roll i bildens uppbyggnad och fantasin blir mer framträdande. I dessa bilder utgör fotografiet ett startskott för idén och därefter har fantasin fått ta vid. Växtligheten skapar han ur sin egen inre bildbank av natur, med spår av Disney, tv-spel och sagor, men även konstnären Roj Fribergs framsuddade vegetation.