Triptyk, diptyk

15 oktober–13 november
Fritt inträde

Elever från Hallands konstskola visar teckningar i museets första rum 15 oktober–13 november. Utställningen heter »Triptyk, diptyk«.

Vad är Hallands Konstskola:
Hallands Konstskola är en tvåårig konstnärlig grundutbildning som erbjuder studier på heltid. Utbildningen är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad. Fokus i utbildningen är grundläggande teknik- och materialkunskaper inom fälten för samtidskonsten. Studenterna får möjlighet att fördjupa sitt personliga bildspråk och utveckla sin förmåga att arbeta processinriktat och självständigt. Teckning är en självklar del av utbildningen där studenterna använder skisser som verktyg och metod för att gestalta idéer och projekt. Vi ser även teckning som ett viktigt självständigt uttryck.

Förutsättningarna för bilderna:
Under varje läsår har första årskursen tre så kallade ”egna projekt”. Det som presenteras i utställningen är den första uppgiften för året vilket är ett teckningsprojekt. Detta innefattar moment som skissande, utprovning av idéer och komposition där de i sista fasen blir tilldelade tre papper där en slutgiltig triptyk ska tecknas. Under tiden får studenterna en inblick i hur triptyk har använts i olika sammanhang genom olika epoker. Process och utförande presenteras på skolan en vecka innan utställningen på Teckningsmuseet tar vid.

Andra årskursen på Hallands Konstskola söker man till med ett individuellt fördjupningsprojekt, som studenten sedan fokuserar på under läsåret. Årskurs 2 får möjlighet att delta i detta teckningsprojekt genom en diptyk som uttrycksform, där de ska förhålla sig till sitt fördjupningsprojekt.

Förutsättningarna för arbetet är det samma för båda årskurserna, där hela gruppen får starta projektet med att söka information om triptykens och diptykens historiska användning.

Medverkande:
Årskurs 2: Emma Hansen, Caroline Wahlgren, Clara Johnsson Ahlén, Kit Nilsson, Sara Svensson, Ulrika Steijner Olsson. Årskurs 1: Alice Green, Louise Harmsund, Ann-Catrin Lundkvist, Hanna Rosenquist, Olga Struzik Pränting.