Organisation

Stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm startades i början av 1990-talet av Laholms kommun och Böllerupsakademin – en sammanslutning av kulturaktiva personer i södra Halland. Stiftelsens styrelse består av tre representanter från Laholms kommun och tre från Böllerupakademin, samt en ledamot från Hallands Konstmuseum (f.d. Länsmuseet Halmstad). Laholms kommun besätter ordförandeposten. Det är stiftelsen som äger konstsamlingen och ställer den generöst till museiverksamhetens förfogande.

Styrelsen består av följande personer: Emma Rosendal (ordf.), Böllerupakademin, Agneta Göthesson (vice ordf.), Böllerupakademin, Hugo Palmsköld, Böllerupakademin, Kane Bengtsson, Laholms kommun, Gunbritt Emilsson, Laholms kommun, Anne Kjerstin Löfstedt Schulz, Laholms kommun och Magnus Jensner, Hallands Konstmuseum.

Teckningsmuseet drevs av stiftelsen fram till 2009, därefter av Hallands Konstmuseum på uppdrag av Laholms kommun. Sedan 1 januari 2013 drivs museet av Laholms kommun.

Museet har också en aktiv och betydande vänförening: Teckningsmuseets vänner.