Organisation

Laholms kommun driver Teckningsmuseet sedan den 1 januari 2013. Innan dess drevs vi av Hallands Konstmuseum på uppdrag av Laholms kommun, och innan dess av stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm fram till 2009.

Stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm äger konstsamlingen och delar generöst med sig av den till museets verksamhet. Laholms kommun och Böllerupsakademin (förening av kulturellt aktiva personer i södra Halland) startade stiftelsen tillsammans i början av 1990-talet.

Styrelsen består av tre representanter från Laholms kommun, tre från Böllerupakademin, samt en ledamot från Hallands Konstmuseum (hette tidigare Länsmuseet Halmstad). Det är Laholms kommun som väljer ordförande.

Styrelsen består idag av:

Emma Rosendal (ordförande), Böllerupakademin,
Agneta Göthesson (vice ordförande), Böllerupakademin,
Hugo Palmsköld, Böllerupakademin,
Kane Bengtsson, Laholms kommun,
Gunbritt Emilsson, Laholms kommun,
Bernt Karlsson, Laholms kommun och
Magnus Jensner, Hallands Konstmuseum.

Vi har också en aktiv och betydelsefull vänförening: Teckningsmuseets vänner.