Historik

Teckningsmuseet

Teckningsmuseets historia tar sin början 1979 då Björn Rosendal – konstnär, författare och läkare från Laholm – fick idén att starta en förening för alla konstarter. Två år senare, 23 juni 1981, grundade han Böllerupakademin tillsammans med konstnären Hardy Strid och musikern Ingvar Neuman. Böllerup var området där Rosendal bodde. Namnet är ett minne från den danska tiden och heter idag Bölarps naturreservat.

Våren 1983 föddes tanken om ett teckningsmuseum. I Böllerupakademins namn började Rosendal, Strid och Neuman samla teckningar till ett framtida teckningsmuseum i Laholm. De ville uppmärksamma teckningen, som är nerven i bildkonstens och skulpturens historia.

1992 bildades äntligen Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum. Styrelsen bestod av tre representanter från Böllerupakademin, tre från Laholms kommun och en från Länsmuseet Halmstad. Kommunen fick insyn i arbetet genom platserna i styrelsen, men för övrigt var stiftelsen helt fristående från kommunen.

Teckningsmuseet invigdes den 18 juni 1992. Vi huserade då i lokaler i Rådhuset, som kommunen hade erbjudit. I oktober samma år bildades Teckningsmuseets vänner som genom åren fått en stor betydelse för vår verksamhet. År 2000 bytte vi namn till Teckningsmuseet i Laholm.

Med åren växte samlingen av teckningar och vi blev alltmer trångbodda. År 2004 påbörjades arbetet med att bygga om Laholms gamla brandstation till museilokaler. Den 3 mars 2007 nyinvigdes Teckningsmuseet i de nya lokalerna vid Hästtorget.